Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Tại điều thứ 52, chương VI của nghị định 87/2003/NĐ-CP của chính phủ ban hành có quy định rõ những mức xử phạt cho các hành vi bất hợp pháp trong việc thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam thì bạn nên tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ với rất nhiều ưu đãi và đặc biệt là thời gian hoàn tất thủ tục nhanh chóng giúp bạn có thể sớm bắt tay vào công việc kinh doanh.

Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Luật xử lý vi phạm đối với việc thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: vi phạm đối với tổ chức hay cá nhân hành nghề bất hợp pháp, các vi phạm chung cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và xử lý vi phạm với các luật sư nước ngoài vi phạm.

Mức phạt cảnh cáo từ 1 triệu đến 5 triệu đồng đối với các hành vi: không có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của mình hành nghề tại Việt Nam; không báo cáo hay có hành vi báo cáo không đúng về hoạt động của tổ chức; doanh nghiệp không thực hiện đăng ký, thông báo theo quy định của nghị định này; có hành vi sửa chữa – tẩy xóa giấy phép; cho thuê mướn giấy phép hoạt động; không có trụ sở doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu cho các hành vi sau: chưa có sự chấp thuận nhưng lại chuyển địa chỉ trừ thành phố này sang thành phố khác; tự ý thay đổi tên gọi, thay đổi chi nhánh trưởng, giám đốc công ty luật nước ngoài khi chưa được chấp thuận; cố ý gây khó khăn, cản trở cho cơ quan nhà nước khi thẩm tra; ngừng hay chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không tuân theo các quy định.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu khi hoạt động và thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam khi đã bị cấm hoạt động, tước giấy phép kinh doanh.

Với các luật sư nước ngoài khi hành nghề không đúng phạm vi hành nghề, cho người khác thuê mướn giấy phép hành nghề cũng sẽ bị phạt từ 1 đến 10 triệu đồng tùy theo mức độ nặng nhẹ của hành vi. Ngoài ra, khi trong các hành vi có chi tiết tăng nặng thì sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề.

Các tổ chức, doanh nghiệp hành nghề luật, cá nhân hành nghề luật khi bị vi phạm sẽ bị xứ lý bởi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc tại nơi cá nhân hành nghề luật sư đang hoạt động. Ủy ban nhân dân có quyền phạt cảnh cáo, phạt hành chính lên đến 20 triệu cho các hành vi vi phạm luật, và có thể đề nghị bộ tư pháp đình chỉ hoạt động doanh nghiệp có thời hạn, thu hồi giấy phép thành lập doanh nghiệp , giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam.