399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Giàn giáo chống trong xây dựng

Tìm hiểu giàn giáo chống trong xây dựng với các loại giàn giáo chuyên dùng thường được dùng trong các công trình xây dựng nhỏ và vừa.

Tìm hiều về cột giáo đơn, trụ giáo độc lập,. và một số dụng cụ khác liên quan tơi giàn giáo cũ trong thi công. Cần phải nắm những đặc điểm, tính chất và khả năng áp dụng tưng loại để áp dụng và tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra khi thi công

Giáo chống theo phương đứng bao gồm các cột đơn, liên kết với nhau bằng giằng, tạo thành hệ thống ổn định vững chắc, hoặc tổ hợp từ các thành đơn tạo thành trụ giáo độc lập (giáo chuồng) để đỡ ván khuôn.

a) Cột giáo đơn.

- Cột giáo đơn bằng gỗ (như gỗ tròn hoặc ván xẻ dày có kích thước phổ biến là 10x10cm. 12x12cm) với giằng làm bằng ván, liên kết với cột bằng đinh

- Cột giáo đơn bằng kim loại (như cột chống đơn điều chỉnh chiều cao bằng ren ốc, cột chống gỗ thép kết hợp, cột nối chồng các đoạn bằng mặt bích, giáo chống rời…) với giằng làm bằng ván, thép hình, ống giáo liên kết với các cột bằng các loại khóa giáo khác nhau.

Một số loại cột giáo đơn

b) Trụ giáo độc lập

- Trụ giáo độc lập làm bằng gỗ thanh, liên kết tại các nút bằng bulong hoặc đinh.

- Trụ giáo độc lặp lắp ráp từ các ống giáo rời bằng kim loại, liên kết tại các nút bằng khóa giáo các loại.

- Trụ giáo độc lập làm bằng thép, gia công thành những đọa hoàn chỉnh, lắp ráp các đoạn bằng mặt bích hoặc bulong.

- Trụ giáo độc lập làm bằng thép, gia công thành các khung cứng, mảng cứng, lắp ghép với nhau theo nguyên tắc xếp chồng và liên kết giữa chúng bằng chốt.

Trụ giáo độc lặp có thể có giằng hoặc không có giằng. Khi chiều cao nhỏ, đảm bảo ổn định thì không cần giằng giữ; khi chiều cao lớn, không đảm bảo ổn định, phải có hệ giằng (giằng mềm hoặc giằng cứng)

Trụ giáo độc lập với hệ giằng mềm

Giằng mềm bằng cáp lụa, thép tròn…liên kết vào những điểm cố định, chắc chắn phí ngoài công trình hoặc giữa trụ các trụ giáo khóa với nhau, áp dụng khi trụ giáo đặt riêng lẻ hoặc cáp trụ đặt cách xa nhau.

Giằng cứng, làm bằng ván, gỗ thanh, thép hình, ống giáo…, áp dụng khi các trụ giáo đặt gần nhau, giằng giữ vào công trình đã có sẵn, ở gần.

Đối với các loại giáo đơn, trụ giáo, giằng thường đặt theo cấu tạo, khi giằng tham gia chịu lực phải được tính toán cụ thể.