Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh

Một tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh tùy vào mỗi loại đăng ký mà có các chi phí khác nhau, các chi phí đây chính là các mức phí, lệ phí, giúp cho cơ quan nhà nước duy trì hoạt động hiện nay.

Khi các chi phí có sự thay đổi theo thời gian và theo các nghị định về phí và lệ phí của chính phủ vì vậy muốn tìm hiểu về các sự thay đổi đó hãy đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn.

 Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh

Khi doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật phải đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, khi nộp hồ sơ lê Sở lệ phí ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh là 200.000 đồng/lần, đó là lệ phí đầu tiên khi doanh nghiệp đăng ký, tiếp theo doanh nghiệp phải mất lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/ lần.

Ngoài những chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh cố định trên doanh nghiệp cũng phải định nộp một số loại chi phí khác như :

- Phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Phí cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp là 40.000 đồng/bản.

- Phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp 150.000 đồng/báo cáo.

- Ngoài ra phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên 5.000.000 đồng/tháng.

Như vậy chi phí đăng ký doanh nghiệp tầm khoảng 6 triệu đồng cho một lần đăng ký doanh nghiệp. Các loại lệ phí này là chi phí bước đầu để được cấp giấy kinh doanh, khi doanh nghiệp đóng các loại phí này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp giấy phép kinh doanh.

Đối với chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh hiện nay không quá lớn để các doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp để thực hiện ước mơ của mình. Lệ phí đăng ký là khoản thu do cơ quan trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố đảm nhiệm .Đồng thời vời việc cấp giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh và xác nhận các thay đổi về nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi thu chi phí đăng ký kinh doanh phải sử dụng biên lai chứng từ do Bộ Tài chính phát hành.

Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố nhận biên lai, chứng từ tại Cục thuế địa phương và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng chế độ đã được Bộ Tài chính quy định. Hàng năm, trọng tài kinh tế các cấp phải quyết toán việc sử dụng khoản tiền thường này với cơ quan tài chính cùng cấp.

Có thể thấy là chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh hiện nay không quá cao.Chính vì vậy, đây không phỉ  là một vấn đề quá lớn đối với các doanh nghiệp khi có ý định thực hiện việc thành lập công ty để hoạt động kinh doanh.