• Doanh nghiệp
  • Quy định thuê giám đốc khi thành lập doanh nghiệp

Quy định thuê giám đốc khi thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, không phải hầu hết chủ đầu tư khi thành lập doanh nghiệp đều đứng tên làm giám đốc hay tổng giám đốc. Họ đã thuê lại những người có năng lực để thay mặt mình điều hành doanh nghiệp, đây là một xu hướng chung của toàn xã hội cả nền kinh tế thế giới cũng vậy.

Việc thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích song nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, các chủ đầu tư phải cân nhắc vấn đề này hết sức kỹ lưỡng. Và có một điều không thể nào quên đó chính là vấn đề pháp lý khi thuê giám đốc.

Đa phần những công ty TNHH 2 thành viên trở nên, công ty cổ phần hoặc những loại hình doanh nghiệp với quy mô lớn thường lựa chọn hình thức thuê giám đốc. Vậy lựa chọn phương án này khi dịch vụ thành lập doanh nghiệp, cần lưu ý những điều gì để không vi phạm pháp luật và nhất là không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp?

1. Trách nhiệm của giám đốc/ tổng giám đốc khi được thuê

Trường hợp doanh nghiệp không có chủ tịch hội đồng thành viên hay chủ tịch hội đồng quản trị thì người được thuê làm giám đốc/tổng giám đốc cũng sẽ là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp theo quy định.

Trường hợp khác nếu như giám đốc/tổng giám đốc cũng chính là người làm đại diện pháp luật thì khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ đơn vị phải nhanh chóng soạn hồ sơ để gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp trước đó để thông báo thay đổi và sửa trên giấy phép kinh doanh.

Việc tái ký hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với giám đốc thuê đều phải thông báo với cơ quan chức năng để sửa đổi giấy phép cho phù hợp và theo đúng quy định pháp luật.

2. Điều khoản mới của Luật doanh nghiệp việc thuê giám đốc/ tổng giám đốc

Một hợp đồng thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp không được quá 5 năm để nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp. Việc ký hợp đồng trong bao lâu phụ thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp, do vậy khi thành lập doanh nghiệp và quyết định thuê giám đốc cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.