• Doanh nghiệp
  • Quy định thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Quy định thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì rất khó để có thể tránh khỏi việc thế chấp tài sản để có vốn phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quy định thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào để đảm bảo việc thế chấp này là hợp pháp thì nhiều người còn rất băn khoăn.

Không ít người đã chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi để đặt niềm tin khi tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh. Luôn mang đến sự hài lòng về phong cách và chất lượng phục vụ là những gì mà mọi người nhân được khi hợp tác với dịch vụ này.

Quy định thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Thực tế cho thấy thì khi tiến hành thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì chúng ta cần phải lưu ý đến những vấn đề sau để đảm bảo việc thế chấp tài sản là hoàn toàn hợp pháp.

-  Khi chủ doanh nghiệp tư nhân tiến hành thế chấp tài sản mang tên mình thì tất cả vốn và tài sản được sử dụng để thế chấp nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  đều phải được ghi chép đầy đủ và rõ ràng vào sổ kế toán của công ty. Đồng thời, theo quy định của pháp luật thì thông tin này cũng phải được nêu rõ trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Do vậy, các khoản lãi vay hay các chi phí liên quan đến việc thế chấp tài sản của chủ doanh nghiệp để vay vốn đều phải được ghi chép và hạch toán đầy đủ vào số sách kế toán của doanh nghiệp. Điều này nhằm thể hiện tính độc lập với chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân.

-  Theo quy định của pháp luật thì do  chủ doanh nghiệp tư nhân là người có trách nhiệm vô hạn về tài sản và các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình nên khi thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải xác định rõ là nếu việc kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân có thua lỗ thì tài sản đó cũng được xem là vật thế chấp cho doanh nghiệp tư nhân.

- Đối với thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì để bảo đảm nghĩa vụ mà chủ doanh nghiệp cần thực hiện thì nếu tài sản đó đứng tên  vợ và chồng thì phải có chữ ký của cả hai để đảm bảo việc thế chấp này là hợp pháp, tránh những tranh chấp về sau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người đồng sở hữu tài sản đồng ý với việc thực hiện các nghĩa vụ về sau này đối với tài sản thế chấp.

Như vậy, với những quy định về việc thế chấp tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân trên đây mà pháp luật ban hành thì chúng tôi hy vọng là nó có thể giúp bạn nắm bắt được những điều cơ bản nhất để có thể thực hiện cho chính xác.