• Doanh nghiệp
  • Chi phí sửa chữa máy gặt đập liên hợp rất lớn

Chi phí sửa chữa máy gặt đập liên hợp rất lớn

Chi phí mua máy gặt đập liên hợp rất lớn và chi phí sữa chữa máy gặt đập liên hợp cũng rất lớn. Máy gặt đập liên hợp là một loại máy nông nghiệp mới, phụ tùng thay thế chưa nhiều, các thợ sữa chữa chưa có kinh nghiệm, khó tìm được một nơi sữa chữa máy gặt đập liên hợp có uy tín và đảm bảo chất lượng.

Chi phí sữa chữa máy gặt đập liên hợp rất lớn

Chia phí mua máy gặt đập liên hợp rất lớn. Điều này mọi người đều có thể đoán và biết được. Nhìn cấu tạo phức tạp, hiện đại và khả năng, hiệu quả công việc của máy thì mức giá cao cũng là phù hợp. Nhưng mọi người có thể không biết chi phí sữa chữa máy gặt đập liên hợp cũng rất lớn. Máy càng hiện đại thì khi hư hỏng càng phức tạp. Máy có nhiều chi tiết cấu tạo nên khi hỏng phải cần một thời gian để xem xét hư ở bộ phận nào và cần làm gì để sữa chữa. Phải người có hiểu biết về máy mới có thể nhận biết. Nếu cứ tháo tung, không biết hư hỏng thế nào thì có thể sẽ chữa “lợn lành thành lợn què”. Hư hỏng nhỏ thành hư hỏng lớn thì rất nguy hiểm.

Máy gặt đập liên hợp là một loại máy nông nghiệp mới, phụ tùng thay thế chưa nhiều, các thợ sữa chữa chưa có kinh nghiệm, khó tìm được một nơi sữa chữa máy gặt đập liên hợp có uy tín và đảm bảo chất lượng. Dù là sản phẩm nào thì cũng cần có thời gian, kinh nghiệm sữa chữa thực tế mới có thể nắm bắt được hết tất cả các bệnh của máy. Chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ đơn giản thế này nhé. Máy cày thì rất nhiều. Một vùng nhỏ có đến chục cái máy. Thợ sửa chữa sửa thường xuyên, mà máy cày cũng có cấu tạo ít bộ phận nên dễ sữa chữa. Còn máy gặt đập liên hợp một vùng may ra mới có một cái máy. Người ta có thể mua ở vùng khác về chứ không phải mua ở đây. Thợ sữa chữa chưa một lần được động đến máy. Nếu hư hỏng bên ngoài có thể biết được. Còn nếu hư hỏng bên trong thì rất khó phát hiện được.

Khi muốn sữa chữa máy gặt đập liên hợp có khi phải tìm cơ sở sữa chữa, vận chuyển máy đến. Tìm lỗi rồi mới thay thế, sữa chữa. Chi phí sẽ không phải thấp như các máy nông nghiệp đơn giản khác. Nhưng cao kiểu gì cũng phải thay thế, sữa chữa nếu có dấu hiệu hư hỏng thì mới tiếp tục sử dụng được.