• Doanh nghiệp
  • Các quy định trong luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Các quy định trong luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Căn cứ vào nghị định số 78/2015/NĐ-CP được ban hành bởi Chính phủ vào ngày 14/09/2015 về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có điều chỉnh – bổ sung về luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Tìm hiểu luật đăng ký kinh doah mới nhất  là công việc quan trọng và cần rất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý khi cá nhân/tổ chức có ý định thành lập doanh nghiệp. Thế nhưng, khi doanh nghiệp lựa chọn sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ thì mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều.

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Đối tượng áp dụng cho luật đăng ký kinh doanh mới nhất trong nghị định này được áp dụng cho đối tượng là cá nhân, tổ chức cả trong nước hay ngoài nước có thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; áp dụng cho cả hộ kinh doanh theo quy định của nghị định này.

Để bắt đầu các bước thực hiện đăng ký doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần phải tự chuẩn bị một số vấn đề liên quan đến thủ tục hồ sơ sau:

+ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu của bộ kế hoạch và đầu tư ban hành, mẫu có sẵn và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

+ Ngành nghề kinh doanh cũng phải được xác định để doanh nghiệp tìm mã ngành nghề để xem có phải ngành kinh doanh có điều kiện hay không

+ Các giấy tờ thủ tục đăng ký doanh nghiệp còn bao gồm cả các giấy tờ chứng thực cá nhân hay tổ chức đăng ký doanh nghiệp. Với công dân là người có quốc tịch Việt Nam thì phải có bản sao chứng minh nhân dân có công chứng, với công dân có quốc tịch nước ngoài thì là bản sao không quá 3 tháng visa/hộ chiếu có chứng thực của lãnh sự quán, visa phải còn hạn sử dụng.

+ Với các tổ chức đăng ký kinh doanh thì phải có báo cáo tài chính, giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Nếu là giấy tờ có ngôn ngữ nước ngoài phải được phiên dịch ra tiếng Việt và có chứng nhận của cơ sở dịch thuật.

+ Với trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện việc đăng ký kinh doanh thì theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất, cá nhân hay tổ chức phải mang theo hợp đồng hợp lệ chứng thực việc cung cấp dịch vụ giữa các bên, giấy giới thiệu của tổ chức cung cấp dịch vụ cho cá nhân, văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh, và người được ủy quyền phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân).

+ Tên doanh nghiệp không được trùng hay dễ gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác đã đăng ký kinh doanh.

+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp

+ Danh sách thành viên hay hội đồng cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp..

Hiện nay doanh nghiệp có thể đăng ký thông qua phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương, đối với hộ kinh doanh thì đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận / huyện. Luật đăng ký kinh doanh mới nhất cũng đã cho phép doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên.