Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Bài tập tình huống Quản Trị Chất Lượng có lời giải

Bài tập tình huống Quản Trị Chất Lượng có lời giải

Sau đây mình xin tổng hợp những bài tập tình huống Quản Trị Chất Lượng có lời giải, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài:
Nhiêu nhà nghiên cứu chât lượng trên thế giới đều đồng nhât với nhau:
Quản trị chất lượng là một tiến trình không bao giờ dừng, dựa trên thực nghiệm, học hỏi và điều chỉnh, giáo dục.
Ishikawa cho rằng: Giáo dục về quản trị chất lượng không thể dừng ở một vài lớp học, mộ vài tuần lễ thực hành do một số chuyên viên đảm trách mà phải là sự giáo dục và tự giáo dục liên tục, toàn diện và thực sư trải rộng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
Sai lầm lớn nhất là giáo dục chỉ nhằm đối tượng công nhân lớp dưới mà không chú trọng gì đến các tầng lớp quản lý và lãnh đạo cấp trên. Ông ta nhắc đi nhắc lại Giáo dục chứ không phải là đào tạo và phân biệt Giáo dục là vun xới những gì đã có sẵn còn Đào tạo là gieo trồng trên một vườn hoang.
Đây là quan điểm chính ông đã dùng để công kick phuowg pháp tổ chức lao động của Taylo - Phân chia công việc theo từng khâu để dễ kiểm soát, đẻ ra chuyên viên chất lượng, chuyên viên về sản xuất, dùng người này kiểm soát người kia.
Vậy lý do sâu xa là ở chỗ nào?
Câu hỏi:
1) Phương pháp Taylo có thể nâng cao năng suất lao động trong một thời gian ngắn, nhưng về lâu dài và nhất là hiện nay thì khả năng giảm đi. Hãy nêu lý do tại sao?
2) Thự chất giáo dục theo Ishikawa là gì? (Hiểu khái niệm vun xới những gì đã có sẵn thế nào?) Tại sao giáo dục phải chú ý đến cả từ Lãnh đạo, các cấp quản lý đến nhân viên và công nhân.