399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Tin tức
  • Cách bẫy chuột bằng bẫy không còn hiệu quả

Cách bẫy chuột bằng bẫy không còn hiệu quả

Các cách làm bẫy chuột như bẫy bán nguyệt, bẫy keo, bẫy tự chế,… tất cả điều rất không còn có tác dụng nhiều trong thời buổi hiện nay. Vậy lý do vì sao các loại bẫy chuột này không còn hiểu quả ?

>>  Cách diệt chuột  >>  Cách làm bẫy chuột điện >>  Cách bẫy chuột  >>  Thuốc diệt chuột Biorat

Thuốc diệt chuột hiệu quả

Nới tới diệt chuột và bắt chuột thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc làm bẫy để bẫy chuột. Tuy nhiên, các loại bẫy chuột hiện nay khá hạn chế trong việc diệt chuột và dần dàn bị thay thế bỏi những loại thuốc diệt chuột mà thế diệt chuột số lượng lớn.

Để diệt chuột trong thời buổi hiện nay bạn cần phải sử dụng các loại thuốc diệt chuột chứ không thể sử dụng bẫy để diệt được  chúng. Lý do là chuột có khả năng học hỏi và thích nghi cực kì nhanh, nên khi bạn sử dụng bẫy chuột mà gặp một trong con nào trong đó biết khả năng phát hiện thì gần như bạn sẽ không thể nào bắt được những con chuột đó.

Mặc dù không có hiệu quả nhưng để có thể diệt được 1, 2 con chuột trong phòng trò là việc không thành vấn đề . Vì dù sao thì những chiếc bẫy chuột vẫn có khả năng diệt được những con chuột lần đầ tiên với hiêu quả cũng rât cao.  Tuy vậy, để đảm bảo khả năng diệt chuột hiệu quả nhất thì bạn có thể sử dụng các loại thuốc diệt chuột như của storm.