• Tin tức
  • Cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động sẽ tham gia ngay tại nơi làm việc và thông qua người sử dụng lao động. Thế nhưng, nếu cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải mua ở đâu và mua như thế nào?

Đối với nhiều người thì dịch vụ bảo hiểm xã hội chính là nơi để có thể giải đáp những thông tin liên quan đến việc làm các thủ tục bảo hiểm xã hội. Dịch vụ này sẽ mang đến cho mọi người niềm tin tuyệt đối khi được lựa chọn.

Cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khi cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nhiều người vẫn không biết là phải mua bảo hiểm này ở đâu và thủ tục như thế nào. Đây là câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc.

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì người dân khi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể liên hệ đến các cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hỗ trợ thông tin và làm thủ tục.

Một số vấn đề mà cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cần phải lưu ý như sau:

- Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là cá nhân đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia đóng bảo hiễm tự nguyện để đảm bảo  quyền lợi theo quy định.

- Việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là do mỗi người tự quyết định và tùy theo điều kiện của mỗi người để có sự lựa chọn cho phù hợp nhất.

- Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia sẽ tự mình quyết định mức  đóng là bao nhiêu, khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc là đóng theo mức lương cơ bản. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức đóng tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng.

- Khi tham gia bảo hiểm  xã hội tự nguyện thì chế  độ mà cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng là chế độ hưu trí, tử tuất và chế độ BHYT khi hưởng chế độ hưu trí.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, nếu như trong thời giann tham gia đóng nộp do điều kiện kinh tế nên không thể tiếp tục tham gia thì người tham gia có thể làm thủ tục để rút sổ bảo hiểm xã hội một lần theo đúng quy định của luật bảo hiểm xã hội.

Nói tóm lại thì khi cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cần phải nắm rõ các quy định của luật bảo hiểm xã hội để có thể có sự lựa chọn một cách chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Bảo hiểm xã hội chính là quyền lợi mà mọi cá nhân đều có thể được hưởng.