Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tiêu dùng
  • Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 55 tỷ đồng

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 55 tỷ đồng

Ngày 9/7, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến thời điểm tháng 6 năm 2013.

Cụ thể, số dư quỹ bình ổn đến ngày 1/1/2013 đạt 756,383 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số sử dụng quỹ đến hết tháng 6 là 2.932,368 tỷ đồng. Còn tổng số trích quỹ đến cuối tháng 6 là 2.231,452 tỷ đồng.
Như vậy, theo số liệu của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2013 là 55,467 tỷ đồng.
Trong số ước tồn dư đến hết tháng 6, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn hơn 201 tỷ đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 218 tỷ đồng,...
Cũng theo Bộ Tài chính, thông qua việc công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường mà Chính phủ và các bộ, ngành đang kiên trì thực hiện.
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, hiện nay có 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, trong đó, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex chỉ kinh doanh nhiên liệu bay, không thực hiện trích lập, sử dụng quỹ bình ổn.
4 doanh nghiệp khác, gồm Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty Cổ phần Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P, Công ty Cổ phần Xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS mới thực hiện chức năng là thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối nên chưa phát sinh số trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu hoặc phát sinh không đáng kể.
Do vậy bảng tổng hợp cho ra số liệu nêu trên sẽ bao gồm số liệu của 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối và 2 doanh nghiệp đang trong giai đoạn sáp nhập.