399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Tin dịch vụ
  • Những chú ý về thời hạn lưu giữ hàng khi chuyển hàng đi Mỹ

Những chú ý về thời hạn lưu giữ hàng khi chuyển hàng đi Mỹ

Hiện nay rất nhiều người sử dụng dịch vụ chuyển hàng, kể cả trong nước và quốc tế. Vậy điểm khác biệt về thời hạn lưu giữ hàng hóa trong nước và khi chuyển hàng quốc tế là như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu để biết rõ hơn.

Không phải tất cả các chuyến hàng khi chuyển đi từ nơi gửi đến nơi nhận lập tức suôn sẻ. Cũng có lúc vì một lí do nào đó, như người nhận từ chối nhận, người nhận không có mặt để nhận, địa chỉ không đầy đủ hoặc bị sai địa chỉ dẫn đến không thể xác nhận được người nhận. Lúc này hàng hóa của chúng ta gửi đi sẽ phải tạm lưu trữ. Vậy điểm khác biệt khi lưu trữ trong nước và lưu trữ quốc tế như thế nào?

Với hàng hóa vận chuyển nội địa, nếu hàng hóa không có người nhận, mời người nhận đến nhưng không đến, sai địa chỉ … thì lúc này nếu không có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi, hàng hóa sẽ được lưu giữ tại bưu cục 3 tháng, hết thời gian đó hàng hóa sẽ được chuyển đến hội đồng xử lý bưu gửi vô thừa nhận.

Trường hợp khi bạn gửi hàng có yêu cầu chuyển hoàn thì hàng hóa của bạn sẽ được chuyển hoàn ngay lập tức trong những trường hợp người nhận từ chối nhận, địa chỉ không đầy đủ hoặc sai khiến không xác định được người nhận. Còn với những trường hợp đã xác định được người nhận thì bưu cục phát sẽ lưu lại 6 ngày nếu sau hai lần đi phát không được. Lúc này bưu cục phát sẽ gửi giấy mời đến người nhận. Sau 6 ngày nếu không có người nhận sẽ chuyển hoàn về cho người gửi.

Đó là trường hợp bạn chuyển hàng hóa, bưu phẩm trong nước, còn nét khác biệt khi bạn chuyển hàng đi Mỹ là như thế nào?

Theo quy định, khi bạn chuyển hàng đi Mỹ, hàng hóa của bạn đến đất Mỹ sẽ được bàn giao cho người nhận và có chữ kí xác nhận. Tuy nhiên có những trường hợp hàng hóa của bạn không thể đến với người nhận như mong muốn của bạn khi sử dụng dịch vụ chuyển hàng đi Mỹ. Đó là khi người nhận từ chối nhận, được mời nhưng không đến nhận, sai địa chỉ, không xác định rõ được người nhận. Khi đó bên bưu cục nước Mỹ sẽ lưu giữ hàng trong thời gian 12 ngày kể từ lần phát cuối cùng.Hết hạn, hàng hóa sẽ được gửi lại về nước cho bạn. Trường hợp người nhận có đơn đề nghị giữ bưu phẩm để bổ sung giấy phép nhập khẩu thì sẽ được lưu giữ lại chờ giải quyết. Tuy nhiên thời gian sẽ không vượt quá 20 ngày.