Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Diễn biến của thiết kế web bán hàng

Diễn biến của thiết kế web bán hàng

Cạnh tranh trong lĩnh vực thiết kế web bán hàng này đã dẫn đến sự ra đời của nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế web bán hàng. Chúng bao gồm CSS , trong đó cải thiện sự xuất hiện của các trang, JavaScript có thêm chức năng lập trình cho các trang web và động Html . Có thể nói rằng cuộc chiến trình duyệt giúp xúc tác sự phát triển của thiết kế web và cũng dẫn đến phát minh mới.

Trình duyệt thiết kế website chuyên nghiệp bán hàng đầu tiên từ Microsoft được phát hành vào năm 1996. Này có thẻ đánh dấu riêng của mình và các tính năng sẵn có. Nó cũng là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ CSS mặc dù vào thời điểm đó người ta không biết tên đó và rất khó sử dụng. Bảng bắt đầu được sử dụng để đặt ra các nội dung của các trang web và có quan tâm nhiều hơn được trả bởi nhà thiết kế web bán hàng để một giao diện người dùng tốt. Tuy nhiên, các tùy chọn thiết kế được giới hạn đau đớn với phiên bản trước đó của html.

Vào năm 1996, CSS đã được giới thiệu bởi W3C để giúp trong việc trình bày các trang web. Với khả năng tiếp cận của các trang web và người sử dụng cấp độ kinh nghiệm đã được cải thiện rất nhiều. Flash cũng đã được giới thiệu như một công cụ để bố trí và thời gian.


 
Dịch vụ Thiết kế website chuyên nghiệp

Kết thúc các cuộc chiến tranh trình duyệt vào thiết kế web bán hàng. Vào năm 1998, mã cho Netscape đã được phát hành cho mã nguồn mở của cộng đồng. Điều này cho phép nhiều người nhìn vào mã và cải thiện nó rất nhiều. Dự án chuẩn Web đã được hình thành như là kết quả một để đảm bảo sự tuân thủ của các trình duyệt xuất hiện như một biến thể của mã phát hành. Điều này đã được thực hiện bằng cách sử dụng các xét nghiệm axit. Đây là chỉ kiểm tra cho html và CSS tiêu chuẩn vào thời điểm đó.

Năm 2000, Microsoft phát hành một phiên bản của Internet Explorer đó là người đầu tiên để hỗ trợ html 4.01 và CSS1. Điều này nêu lên các tiêu chuẩn cho việc tuân thủ một mức cao hơn. Microsoft nổi lên là người chiến thắng trong cuộc chiến trình duyệt sau khi Netscape đã được bán ra AOL.