• Công nghiệp
  • Những điều cần biết về kiểm định xe nâng hàng

Những điều cần biết về kiểm định xe nâng hàng

Thiết bị xe nâng hàng là một thiết bị để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong các ngành công nghiệp. Tuy chỉ là một thiết bị hỗ trợ nhưng xe nâng hàng có vai trò lớn đối với quy trình chung của hoạt động sản xuất. Vì vậy mà kiểm định xe nâng hàng là việc được coi trọng.

Thời hạn kiểm định xe nâng hàng

Cũng như một số loại thiết bị khác được sử dụng trong công nghiệp, các hình thức kiểm định xe nâng hàng được phân chia theo thời gian. Các hình thức kiểm định xe nâng hàng là kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường. Đối với những đối tượng thiết bị xe  nâng hàng khác nhau thì thời hạn kiểm định cho từng hình thức cũng khác nhau.

kiểm định xe nâng hàng

Đối với những xe nâng hàng mới sản xuất, thời hạn kiểm định ban đầu là không quá 3 năm. Việc kiểm định xe nâng hàng đối với thiết bị mới sản xuất là một điều rất cần thiết. Nhưng sau lần kiểm định ban đầu đó, thời hạn sẽ là dài nhất giữa các lần kiểm định khác. Vì lần kiểm định ban đầu sẽ khẳng định là sự an toàn của thiết bị, sau đó thiết bị sẽ được sử dụng như một loại thiết bị mới, nến thời hạn kiểm định ban đầu sẽ được kéo dài hơn.

Sau lần kiểm định ban đầu sẽ là những lần kiểm định định kỳ. Việc thực hiện kiểm định xe nâng hàng định kỳ được gia hạn sau 6 tháng đến 1 năm tùy theo độ bền của loại xe nâng hàng. Những lần kiểm định định kì sẽ giúp cho đơn vị chủ quản phát hiện ra những sai sót trong máy móc của mình và thực hiện các bước sửa chữa, bảo trì trước khi tiếp tục sử dụng thiết bị đó. Nếu thiết bị xe nâng hàng thực sự có vấn đề khi được đánh giá bởi người kiểm định viên, thì sau quá trình sửa chữa phải có một lần kiểm định lại, khi nào có thể đạt được mức yêu cầu theo quy định thì có thể đưa vào hoạt động bình thường.

Đối với những thiết bị xe nâng hàng đã được sử dụng trong thời gian quá dài, trên 10 năm, hay đối với những chiếc xe nâng hàng hoạt động lại sau thời gian dài ngừng nghỉ, thì cần được kiểm định bất thường. Việc thực hiện kiểm định xe nâng hàng bất thường cũng được áp dụng với những chiếc xe nâng hàng có sự thay đổi đột ngột về cấu trúc hay thiết kế. Hình thức thực hiện kiểm định bất thường có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi thời hạn kiểm định ban đầu hoặc kiểm định định kỳ còn hiệu lực.

Quy định của việc kiểm định xe nâng hàng

Việc kiểm định xe nâng hàng được pháp luật quy định và bắt buộc thực hiện. Thiết bị xe nâng hàng cũng được xếp vào loại thiết bị hỗ trợ trong công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vì thế mà việc kiểm định xe nâng hàng được thực hiện là cần thiết. Những kết quả đánh giá của những lần kiểm định phải được ghi lại cụ thể trong hồ sơ lý lịch thiết bị, để khi các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất thì có thể làm bằng chứng cho sự an toàn của thiết bị.