• Doanh nghiệp
  • Viên chức được góp vốn thành lập doanh nghiệp không?

Viên chức được góp vốn thành lập doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Tôi hiện đang là viên chức nhưng tôi cũng có ý định góp vốn thành lập doanh nghiệp với vài người bạn. Tuy nhiên, quy định của Luật doanh nghiệp về vấn đề này thế nào, có được không? Xin được công ty tư vấn thêm, xin cảm ơn. (Hồng – Tiền Giang)

Trả lời: Hiện nay, đối tượng được tham gia thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp cũng được các điều lệ nhà nước, luật doanh nghiệp quy định rất rõ ràng. Theo điều 18 của luật doanh nghiệp thì cán bộ, viên chức không được quyền thành lập và doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng phải trừ đối tượng không được không được góp vốn vào doanh nghiệp theo một số quy định khác.

Cụ thể hơn, những người hiện đang là quản lý doanh nghiệp, là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, là thành viên hợp danh, hay chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty không được thành lập, quản lý hay góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Đồng thời, công chức, viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Hơn nữa, những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hay đơn giản là vợ, chồng của những người này cũng không được quyền góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó quản lý trong cơ quan nhà nước.

Như vậy, với nội dung tư vấn kèm điều lệ đã được đưa ra chính xác, cụ thể trên đây, bạn chắc chắn sẽ trả lời được thắc mắc viên chức được góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không. Trân trọng!