Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vận tải đường biển nội địa bằng tàu Việt theo pháp luật

Vận tải đường biển nội địa bằng tàu Việt theo pháp luật

Pháp luật Việt Nam quy định chỉ có tàu Việt Nam mới vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nội địa, những loại tàu nước ngoài chỉ có thể sử dụng cho vận tải nội địa nếu trường hợp tàu Việt không có khả năng xử lý chuyến hàng đó.

Vận tải đường biển là một phương thức vận tải quan trọng trong nền kinh tế thế giới, nó không chỉ tác động đến nền kinh tế quốc tế mà nó còn thúc đẩy mua bán trao đổi hàng hóa trên thế giới có thể phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Và ở nước ta cũng như thế, vận tải đường biển hay vận tải quốc tế bằng đường biển đều được sử dụng phổ biến như một giải pháp chuyên chở hàng hóa tối quan trọng.

Tuy nhiên theo pháp luật quy định thì chúng ta chỉ có thể sử dụng tàu Việt Nam khi vận tải nội địa, những trường hợp không thể dùng tàu Việt Nam cho một chuyến hàng thì tàu nước ngoài mới được can thiệp. Quy định này nhằm hỗ trợ cho vận tải đường biển nói chung và vận tải nội địa bằng đường biển nói riêng của nước ta có thể phát triển một cách tốt hơn mà không bị quá nhiều cạnh tranh của những doanh nghiệp vận tải sử dụng tàu nước ngoài.

Vận tải đường biển nội địa bằng tàu Việt theo pháp luật

Nếu như vẫn có thể sử dụng tàu nước ngoài cho vận tải đường biển nội địa thì chắc chắn rằng những doanh nghiệp vận tải biển ở Việt Nam sẽ rơi vào các tình huống khó khăn hơn do sự cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải nước ngoài là rất cao. Nhờ vào quy định chỉ dùng tàu Việt cho vận tải nội địa mà hiện nay thị phần của vận tải biển có đến 90% là vận tải nội địa.

Có thể thấy rằng vận tải biển có rất nhiều ưu ái của nhà nước để có thể ngày càng phát triển hơn, chính vì thế mà chúng ta phải có những giải pháp đầu tư cũng như hoạt động hợp lý để có thể phát triển một cách tốt nhất lĩnh vực này. Vận tải đường biển là nền tảng thúc đẩy giao dịch quốc tế tại nước ta phát triển, tuy nhiên hiện nay nó vẫn còn khá nhiều những khó khăn nhất định.