Ủy quyền thành lập doanh nghiệp ra sao?

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp là việc chủ doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thay mình thực hiện việc thành lập doanh nghiệp.

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp là điều thực sự cần thiết nếu như bạn không hiểu rõ các thông tin và thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc do công việc của bạn quá bận rộn, việc này sẽ giúp bạn có thể tiến hành tiết kiệm thời gian. Bạn cũng có thể nhờ dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi lo liệu việc này.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp được thực hiện dưới các hình thức như: giao quyền cho cá nhân hoặc các công ty tư vấn, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Người Ủy quyền chỉ cần giao giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền cho người được ủy quyền thì người được ủy quyền sẽ có thể thay mặt người ủy quyền hoàn thành hết mọi thủ tục cũng như các công đoạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu giấy ủy quyền phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính hợp pháp của giấy ủy quyền.