• Tin tức
  • Tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH

Tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH

Một xu hướng gần đây của người lao động khi muốn tra thông tin BHXH là thực hiện việc tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH. Đây là một phần mềm có thể hỗ trợ việc tra cứu trực tiếp trên phần mềm khi thực hiện kê khai các hồ sơ phát sinh.

Ngày nay, dịch vụ bảo hiểm xã hội đã và đang có sự phát triển rất mạnh mẽ. Đó cũng là lý do khiến cho nhiều người tiến hành lựa chọn việc sử dụng dịch vụ này để có thể đảm bảo chất lượng công việc liên quan đến BHXH được nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH

Trước khi tìm hiểu cách tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH thì mọi người cần biết được nguyên tắc cấp mã số BHXH là như thế nào. Từ đó mới có thể thực hiện công việc tra cứu thông tin được chính xác và mang lại kết quả tốt nhất.

Nguyên tắc cấp mã số BHXH:

- Thứ nhất là theo quy định của luật BHXH thì mã số BHXH là thông tin được thể hiện trên Sổ BHXH và Thẻ BHYT. Nó được gộp chung để giúp cho việc quản lý BHXH được hiệu quả hơn.

- Thứ hai là thông tin mã số BHXH bao gồm 10 ký tự bằng số

- Thứ ba là đối với người tham gia đã có sổ BHXH thì số sổ BHXH được bảo lưu để làm mã số BHXH.

- Thứ tư là mã số BHXH là thông tin được thiết lập để kết nối với dữ liệu hộ gia đình.

Cách tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH:

Thông thường thì việc tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH  này thường dành cho các doanh nghiệp khi muốn thực hiện tra cứu tông tin về mã số BHXH của người lao động. Cách tra cứu gồm các bước nhu sau:

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH . Sau đó chọn tiếp vào mục Kê khai trên thanh menu. Khi chọn vào mục kê khai thì doanh nghiệp tiếp tục  chọn mục thủ tục cần khai báo và chọn tiếp vào mục lập tờ khai theo chỉ dẫn của hệ thống.

Bước 2: Doanh nghiệp nhập tiếp thông tin của người lao động cần tra cứu mã số BHXH với các thông tin như : họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ. Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì tiến hành bấm vào lệnh kiểm tra mã số.

Bước 3: Phần mềm sẽ tự động kiểm tra và xuất thông tin về mã số BHXH của người lao động cần tra cứu nếu thông tin nhập vào hệ thống là chính xác.

Với các bước tra mã số bảo hiểm xã hội Hà Nội trên phần mềm EFY-eBHXH trên đây thì chúng tôi hy vọng là doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý thông tin tham gia BHXH của người lao động một cách hiệu quả nhất.