• Công nghiệp
  • TP.HCM: Tồn kho 10.053 căn hộ và 120,8ha đất nền

TP.HCM: Tồn kho 10.053 căn hộ và 120,8ha đất nền

Theo báo cáo, TP.HCM hiện có 1.386 dự án nhà ở với tổng diện tích gần 11.800ha. Trong đó, có 689 dự án tạm dừng và chậm triển khai (chiếm 49,71%); đã xây dựng hoàn thành có 426 dự án (chiếm 30,7%). Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố còn đang tồn kho khoảng 10.053 căn hộ chung cư và 120,8ha đất nền nhà thấp tầng.

Theo UBND TP, hiện chi phí GPMB và tiền sử dụng đất chiếm từ 20 - 40% cơ cấu giá thành và ngày càng có khuynh hướng gia tăng. Doanh nghiệp đang phải chịu 2 loại chi phí: tiền bồi thường đất theo giá thị trường và phải đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường khi chuyển mục đích sử dụng đất.

TP kiến nghị có hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ các chi phí hợp lý của DN để tránh tình trạng phải nộp tiền sử dụng đất 2 lần. Về lâu dài, UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế với thuế suất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất.