Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tin dịch vụ
  • Tiêu hủy hơn nửa tạ huyết luộc 'lạ' đựng trong thùng nhựa công nghiệp

Tiêu hủy hơn nửa tạ huyết luộc 'lạ' đựng trong thùng nhựa công nghiệp

PNO - Số huyết luộc này chưa rõ là huyết heo hay bò, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, cơ sở SX có nền sàn dơ bẩn, đọng nước lẫn nhiều tạp chất lạ, thùng nhựa công nghiệp dơ bẩn.

Ngày 23/9/2014 Trạm thú y Bình Chánh kết hợp Đoàn liên ngành huyện kiểm tra tại địa chỉ 174B/6B ấp 2, xã An Phú Tây phát hiện bà Lưu Tú Phương (thường trú tại 174B/6B ấp 2, xã An Phú Tây, Bình Chánh) vận chuyển 529kg huyết luộc (chưa rõ huyết heo hay bò) không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y (nền sàn dơ bẩn, đọng nước lẫn nhiều tạp chất lạ, thùng nhựa công nghiệp dơ bẩn).

Đoàn đã lập biên bản xử phạt tám triệu đồng và tiêu hủy lô hàng trên.