• Doanh nghiệp
  • Thủ tục xin giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục xin giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất

Giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp có thể không gặp phải những rắc rối trước pháp luật và đối tác kinh doanh.

Bất kỳ một đơn vị nào muốn thành lập doanh nghiệp thì cũng cần có giấy phép đăng ký kinh doanh  do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Giấy phép này được coi như một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ những quy định của pháp luật hiện hành. Với doanh nghiệp chế xuất cũng vậy, họ cũng cần có giấy phép này.

Tuy nhiên làm sao để được cấp giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất thì nhiều doanh nghiệp lại chưa hiểu rõ. Vì vậy để giúp quý công ty biết rõ hơn thì chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin cụ thể dưới đây.

I. Hồ sơ giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất

Giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất sẽ bao gồm trong hồ sơ những giấy tờ sau:

+ Bản đề nghị cấp giấy phép đầu tư doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu khác tương đương ý nghĩa.

+ Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

+ Báo cáo năng lực tài chính của chủ  đầu tư.

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp, và các danh sách thành viên, cổ đông khác.

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật (đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp GCNĐT).

II. Thủ tục thực hiện xin giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất

Để xin được giấy phép này doanh nghiệp phải thực hiện theo trình tự sau đây:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đã chuẩn bị như ở bước trên  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất nơi trụ sở doanh nghiệp được đặt.

Tổ một cửa sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của bộ hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ chưa có giấy tờ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện;

Ban quản lý sẽ  xem xét, kiểm tra hoặc lấy ý kiến của  các Bộ ngành liên quan về vấn đề này. Nếu đồng ý với dự án đầu tư này thì ban quản lý sẽ cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư. Và trong trường hợp ngược lại nếu không đồng ý vì có lý do thì sẽ không cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy phép đầu tư doanh nghiệp chế xuất sẽ giúp doanh nghiệp có đủ bằng chứng pháp lý để thực hiện hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mình.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ.