Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Thiết kế web doanh nghiệp qua các năm trở lại đây

Thiết kế web doanh nghiệp qua các năm trở lại đây

Kể từ khi chuyển giao thế kỷ các trang thiết kế web doanh nghiệp đã trở nên ngày càng nhúng vào cuộc sống của tất cả mọi người. Cách thức mà người sử dụng web cũng đã phát triển và do đó có các phương tiện truy cập Internet. Kết quả là, thiết kế web tại Stectech cũng đã phát triển để đáp ứng những nhu cầu này.

Các trình duyệt hiện đại trong thiết kế website chuyên nghiệp doanh nghiệp, kể từ khi cuộc chiến trình duyệt cũ với Netscape và Internet Explorer, đã có một số trình duyệt mới được giới thiệu vào cảnh web. Đa số các trình duyệt mới là mã nguồn mở làm cho chu kỳ phát hành ngắn hơn và tăng phù hợp với các tiêu chuẩn web mới.
Dịch vụ Thiết kế website chuyên nghiệp


Tiêu chuẩn mới của thiết kế web doanh nghiệp với các tập đoàn đã giới thiệu các tiêu chuẩn mới như HTML5 , CSS3 và JavaScript. Tất cả ba kết hợp với nhau tạo thành HTML5 bộ tiêu chuẩn. Các chuyên gia thiết kế web tại Stectech luôn luôn làm việc với các công nghệ mới nhất để được ở tiêu chuẩn cao nhất của thiết kế web.

Công cụ và công nghệ thiết kế web doanh nghiệp qua các giai đoạn khác nhau của thiết kế web doanh nghiệp đòi hỏi các công cụ khác nhau. Những công cụ này tiếp tục nhận được cập nhật theo thời gian và đó là khi các nhà thiết kế web để đảm bảo rằng họ đang sử dụng những công cụ tốt nhất cho công việc. Những công cụ này có thể bao gồm các gói thiết kế đồ họa, phần mềm chỉnh sửa mã, SEO công cụ và trình duyệt plug-in cho chạy thử nghiệm và tối ưu hóa . Ngoài ra, xác nhận và đánh dấu khả năng sử dụng và thử nghiệm khả năng tiếp cận các công cụ cần thiết để đảm bảo rằng các trang web đo lên các nguyên tắc và tiêu chuẩn.
Có thể bạn quan tâm