• Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tại Việt Nam, việc Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã dần trở nền quen thuộc trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên, để có thể được pháp luật Việt Nam công nhận quyền kinh doanh hợp pháp thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải gặp không ít khó khăn và thử thách.

Các dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã dần khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong việc giúp các cá nhân, tổ chức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước khá đơn giản và gọn nhẹ với các doanh nghiệp nhưng ngược lại, đối với việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ gặp nhiều phiền toái bởi sự nhiêu khê trong vấn đề thủ tục.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


-    Nhà đầu tư nước ngoài muốn gia nhập và hoạt động trong nền kinh tế  Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện trong cam kết WTO và những quy định của pháp luật Việt Nam.
-   Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cũng khá phức tạp vì tùy thuộc vào phạm vi và quy mô của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan chức năng Việt Nam phân chia thành 02 trường hợp là :đăng ký đầu tư và thẩm tra dự án đầu tư. Nếu trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ngành nghề đăng ký cần phải thẩm định thì cơ quan chức năng thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ của doanh nghiệp đến cơ quan liên quan để thẩm định, xét duyệt tính hợp lệ.
-    Sự phức tạp giữa việc thành lập doanh nghiệp trong nước và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn thể hiện ở thời gian trả kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh. Nếu như kết quả được gửi đến doanh nghiệp trong nước là trong vòng 05 ngày thì con số đó có thể lên tới ít nhất là 01 tháng đối với  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
-   Một điều khó khăn nữa trong việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chính là khó áp mã ngành đúng . Có những ngành nghề ở nước ngoài có những Việt Nam lại không có. Điều đó đồng nghĩa với việc ngành đó sẽ không có mã ngành và tất nhiên việc đăng ký kinh doanh sẽ không thể thực hiện nếu không có mã ngành cụ thể và chính xác.

Những vấn đề trên có thể chứng mình được một điều là luật pháp Việt Nam trên lý thuyết là mở của nền kinh tế nhưng thực tế nó vẫn còn có sự dè dặt và phiền toái đối với các doanh nghiệp nước ngoài mà đặc biệt là gây khó khăn cho việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . Luật pháp Việt Nam cần có những chính sách thông thoáng hơn để khích lệ sự đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Điều này sẽ góp phần không nhỏ trong sự đi lên của nền kinh tế đất nước.