Thành Lập Công Ty Cần Bao Nhiêu Vốn

Việc thành lập công ty là một điều không hề dễ dàng và nhiều chủ doanh nghiệp vẫn không biết khi thành lập công ty cần bao nhiêu vốn để chi trả cho các chi phí phát sinh.

  Việc thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn là một điều mà cá nhân hay tổ chức nào cũng rất quan tâm khi có ý định thành lập doanh nghiệp. Vấn để này sẽ được các dịch vụ thành lập doanh nghiệp hướng dẫn một cách cụ thể và theo đúng trình tự mà pháp luật quy định.

Khi tiến hành thành lập công ty, doanh nghiệp phải chịu các khoản phí khi làm thủ tục hành chính và các thủ tục pháp lý khác kèm theo và việc thành lập công ty cần bao nhiêu vốn vẫn luôn là câu hỏi muôn thuở đối với các doanh nghiệp mới bước đầu chuẩn bị thành lập công ty.

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

Công ty thành lập thì vốn là yếu tố không thể thiếu để duy trì sự hoạt động ổn định trong sản xuất và kinh doanh. Vậy vốn mà doanh nghiệp cần có là gì và thành lập công ty cần bao nhiêu vốn sẽ được chúng tôi phân tích rõ qua bài viết này.

 Theo quy định của luật doanh nghiệp Việt Nam thì vốn khi thành lập công ty mà doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm có 04 loại là : vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn góp của các cá nhân hay tổ chức nước ngoài (nếu có).

Khi thành lập công ty, các thành viên sẽ cam kết đóng góp vốn trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty được xem là vốn điều lệ công ty. Số vốn này sẽ được đăng ký tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Đối với vốn pháp định được hiểu là số vốn tối thiểu mà công ty cần duy trì trong suốt thời gian hoạt động. Tùy theo các ngành nghề khác nhau mà pháp luật sẽ có quy định khác nhau về mức vốn pháp định cần có.

 Đối với loại vốn ký quỹ thì doanh nghiệp khi thành lập công ty, khác với vốn pháp định là số vốn cam kết phải có thì vốn ký quỹ là số vốn thực tế của công ty được ký gửi trong ngân hàng trong thời gian công ty hoạt động và không được rút ra để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Riêng đối với vốn đầu tư của cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thì tùy thuộc vào tỷ lệ đóng góp của các cổ đông trong công ty mà có mức tham gia phù hợp. Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức nước ngoài có sự cho phép của Pháp luật Việt Nam thì có thể thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài những vấn đề nói trên thì việc thành lập công ty cần bao nhiêu vốn còn phải dựa vào bậc thuế môn bài của doanh nghiệp như thế nào để có mức vốn điều lệ hợp lý.

Nói tóm lại, việc thành lập công ty cần bao nhiêu vốn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà chủ doanh nghiệp cần phải nắm rõ thông tin hoặc tham khảo thêm với các cơ quan tư vấn luật pháp để thực hiện các yêu cầu thành lập công ty đúng luật.