Tham gia huấn luyện an toàn nên hay không?

Một số người lao động thường suy nghĩ rằng có nên tham gia huấn luyện an toàn hay không? Ở một số ngành, đây không là câu hỏi mà mà một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Nhưng ở một số ngành khác, huấn luyện an toàn được thức hiện hay không túy thuộc và ý thức và sự tự giác của người lao động và quản lý.

 

Hàng năm tại các công ty, doanh nghiệp, đoàn thể thường sẽ tổ chức hoặc cử người tham gia các lớp tập huấn về an toàn lao động. Vậy nếu tham gia các lớp huấn luyện an toàn đó sẽ đem lại những lợi ích thiết thực gì, đó là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Mỗi lớp huấn luyện an toàn lao động đều có hạn chế về số lượng người tham gia, ở nhiều cơ quan việc tham gia các lớp tập huấn như thế là được chỉ định. Tuy nhiên cũng có những cơ quan cử người đi tập huấn một cách tự nguyện. Và có lẽ nhiều người sẽ băn khoăn không biết có nên tự nguyện tham gia các lớp huấn luyện an toàn lao động đó hay không. Và nếu tham gia sẽ nhận được những lợi ích như thế nào? Có thể khẳng định ngay lợi ích mà những khóa huấn luyện như vậy là rất nhiều, không phải về mặt vật chất mà là về phương diện tinh thần.

Thông qua các khóa huấn luyện này, người tham gia được học hỏi, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích khi xảy ra các sự cố nguy hiểm không lường trước được như hỏa hoạn, rò rỉ khí ga. Bên cạnh đó người tham gia còn được trải nghiệm, thực hành các kỹ năng thiết thực nhất để giải cứu người bị nạn cũng như có thể tự bảo vệ bản thân mình. Như vậy lợi ích mà các hoạt động huấn luyện này đem lại là rất nhiều. Do đó nếu có cơ hội bạn cần chủ động tham gia các lớp huấn luyện như thế này bởi chỉ có lợi mà không hề có hại cho bạn.

Hiện nay có nhiều cơ sở tổ chức huấn luyện an toàn lao động khá chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm cùng với các trang thiết bị hiện đại, cơ sở huấn luyện bám sát thực tế. Vì vậy các doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn cơ sở tổ chức huấn luyện chuyên nghiệp nhất, phù hợp nhất với mình. Tóm lại công tác huấn luyện an toàn lao động nên được tổ chức một cách thường xuyên hơn nữa, càng nhiều càng tốt.