Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Sử dụng radar đất để diệt mối tận gốc

Mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Mối thuộc Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam sẽ sử dụng thiết bị radar đất nhằm phát hiện và xử lý nhanh, chính xác các hiểm họa đối với đê. Radar đất đã được thử nghiệm tại tả ngạn sông Hồng và Nam Định, cho kết quả chính xác 100%.

Loại radar này hoạt động theo cơ chế phát sóng điện từ xuống lòng đất, xác định độ không đồng nhất trong đê, nơi có tổ mối, từ đó định vị tính chất, vị trí, kích thước tổ mối và các hiểm họa khác ẩn dưới thân đê. Sau đó, người ta sẽ khoan phụt các hóa chất diệt mối tận gốc, lấp bịt các lỗ rỗng.