Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nhân
  • Quái nhân Trương Đình Anh rời FPT Online

Quái nhân Trương Đình Anh rời FPT Online

Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) cho biết công ty đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Đình Anh

Trong thông báo gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, FPT Online cho biết ngày 27/05/2013, công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Đình Anh. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 31/05/2013 và sẽ được duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ông Trương Đình Anh đã rút khỏi nhiều chức vụ quan trọng tại FPT

Năm ngoái, ông Trương Đình Anh gây xôn xao dư luận khi rời  khỏi ghế Tổng giám đốc FPT. Người lên thay thế ông Trương Đình Anh là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT.

Mới đây, FPT Online tiếp tục công bố những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao. FPT Online miễn nhiễm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Nguyễn Đắc Việt Dũng kể từ ngày 1/7/2013.Đồng thời, Hội đồng quản trị FPT Online bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành kể từ ngày 1/7/2013. Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được duyệt chính thức tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 của FPT Online.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013, lợi nhuận sau thuế của FPT Online đạt 25,02 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái.