• Tin tức
  • Những miếng đánh danh bất hư truyền của Cảnh sát cơ động

Những miếng đánh danh bất hư truyền của Cảnh sát cơ động

Bằng những màn võ thuật điêu luyện, các chiến sĩ thuộc Đại đội cảnh sát cơ động số 18 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khống chế và quật ngã hai thanh niên mang ống sắt, hay 3 tên côn đồ cầm dao kiếm tấn công.

Bằng những màn võ thuật điêu luyện, các chiến sĩ thuộc Đại đội cảnh sát cơ động số 18 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khống chế và quật ngã hai thanh niên mang ống sắt, hay 3 tên côn đồ cầm dao kiếm tấn công.