• Tin dịch vụ
  • Những ai bắt buộc tham gia huấn luyện an toàn lao động?

Những ai bắt buộc tham gia huấn luyện an toàn lao động?

Tham gia huấn luyện an toàn là một cách để đảm bảo an toàn trong quá trình lao động. Dù nó xuất phats từ ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm đối với đơn vị mà người lao động đang làm việc. Nhưng huấn luyện an toàn cũng là hình thức bắt buộc đối với một số đối tượng.

 

Huấn luyện an toàn hiện nay là một khóa học bắt buộc đối với một số đối tượng tham gia lao động. Họ phải tham gia khóa học để có thể hiểu cũng như thực hiện đúng các công tác an toàn và vệ sinh trong lao động.

Huấ luyện an toàn la một khóa học dành cho những người lao động nói chung và một số đối tượng bắt buộc nói riêng. Chúng sẽ giúp cung cấp kiến thức đầy đủ cho những người có chức trách về việc an toàn trong lao động. Vì thế mà huấn luyện an toàn rất được nhà nước chú trọng và đưa vào quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số đối tượng phải tham gia khóa huấn luyện:

1. Người lao động bao gồm:
   + Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
   + Người lao động hành nghề tự do được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuê mướn, sử dụng.

2.    Người sử dụng lao động và người quản lý (gọi chung là người sử dụng lao động)  bao gồm:
   + Chủ doanh nghiệp, cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
   + Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, cơ sở; Thủ trưởng các tổ chức cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động
   + Người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương.

3. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở các cơ sở doanh nghiệp.

Ngoài ra, không nhất thiết phải nằm trong nhóm các đối tượng này mới được tham gia huấn luyện an toàn mà một người bình thường cũng có thể tham gia khóa huấn luyện này để có thể biết thêm về vấn đề an toàn và vệ sinh trong công việc của mình. Hãy thực hiện đúng theo quy tắc để có thể trước hết là đảm bảo an toàn cho bản thân, sau đó là tránh mang đến các gánh nặng cho gia đình, xã hội. An toàn là trên hết, hãy trang bị kiến thức vững chắc để làm đúng theo tiêu chí.