• Công nghiệp
  • Năng lực các công ty kiểm định trong nước còn kém

Năng lực các công ty kiểm định trong nước còn kém

Nhiều dự án lớn trong nước phải thuê các công ty kiểm định nước ngoài thực hiện vì các công ty kiểm định trong nước chưa đủ năng lực. Chúng ta phải thừa nhận thực tế đó và các công ty trong nước phải học hỏi thêm.

Sáng nay một buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các công ty kiểm định trên cả nước đã được tổ chức tại Hà Nội. Rất nhiều đại diện công ty đã đến tham gia. Đặc biệt có sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực kiểm định. Mục đích của buổi hội thảo là cùng trao đổi để rút ra được những điểm tích cực và những điểm còn hạn chế tồn tại ở các công ty kiểm định trong nước hiện nay. Để từ đó có định hướng giúp nhau cùng phát triển và vì sự phát triển chung của toàn ngành kiểm định.

Những năm qua các công ty kiểm định đã có sự phát triển về cả số lượng và chất lượng. Năng lực đội ngũ nhân viên kiểm định ngày càng được nâng cao. Sự hoạt động của các công ty kiểm định giúp cho kinh tế - xã hội đất nước phát triển ổn định, bền vững hơn. Đại diện cơ quan nhà nước đã thừa nhận và khen ngợi sự phát triển và đóng góp của các công ty kiểm định. Nhưng một thực tế mà toàn thể các công ty kiểm định trong nước và các cơ quan chức năng còn thấy rõ đó là các dự án lớn, công nghệ hiện đại đang cần thuê các công ty kiểm định ngoài nước vì công ty kiểm định trong nước chưa có khả năng.

Năng lực các công ty kiểm định trong nước còn yếu kém so với các nước tiên tiến trên thế giới chúng ta phải thừa nhận. Nếu cần thiết các công ty kiểm định trong nước nên tạo điều kiện để nhân viên tham gia đào tạo, nâng cao năng lực, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm của các đơn vị ngoài nước. Nhà nước sẽ hỗ trợ nếu các đơn vị có nhu cầu. Trong tương lai cần có các đơn vị có năng lực thực sự để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Chúng ta cũng nên có cách nhìn lạc quan về thực tế để cố gắng đạt được những kết quả cao hơn nữa trong tương lai.