Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Kiểm tra tốc độ của thiết kế web doanh nghiệp như thế nào

Kiểm tra tốc độ của thiết kế web doanh nghiệp như thế nào

Hiện nay có rất nhiều công ty thiết kế web doanh nghiệp nhưng để đạt một chuẩn chung thì rất khó và bên cạnh đó việc website chạy nhanh hay chậm là một điều rất quan trọng.

Tốc độ tải của thiết kế website chuyên nghiệp doanh nghiệp mỗi khi bạn cần sử thông tin hay nâng cấp một nội dung nào đó mà web chạy chậm sẻ gây ra bực mình cho chính mình chứ chưa nói đến khách hàng
 
Dịch vụ Thiết kế website chuyên nghiệp


Pingdom: website dùng để kiểm tra tốc độ tải trang rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần nhập tên website và bấm nút test.
 
Page speed: add-on của Firefox giúp đánh giá hiệu suất trang web, ngoài ra còn cung cấp những lời khuyên làm thế nào để sửa chữa các vấn đề đó.
 

Web Page Test :công cụ tuyệt vời khác cho bạn thấy tốc độ và hiệu suất trang web trong những trình duyệt khác nhau.