• Công nghiệp
  • Kiểm định hệ thống lạnh chưa có hình thức xử phạt cơ sở vi phạm

Kiểm định hệ thống lạnh chưa có hình thức xử phạt cơ sở vi phạm

Hiện nay, đã có rất nhiều văn bản quy định quy trình thực hiện kiểm định hệ thống lạnh, tuy nhiên, không có văn bản nào nêu ra được những hướng xử lý các cơ sở vi phạm như không thực hiện kiểm định hệ thống lạnh của cơ sở hoặc kết hợp với một cơ quan kiểm định không đủ thẩm quyền thực hiện quá trình kiểm định.

Kiểm định hệ thống lạnh chưa được nhà nước quan tâm đúng mức

Tuy đã có nhiều văn bản hướng dẫn quy trình cũng như các phương pháp thực hiện, nhưng việc quan tâm đến vấn đề kiểm định hệ thống lạnh vẫn đang là một yêu cầu cấp thiết cần được nhà nước xem xét và thực hiện, tuy nhiên hiện nay, việc kiểm định an toàn hệ thống lạnh vẫn chưa phải là một vấn đề được nhà nước quan tâm đúng mức. Mong rằng, trong tương lai không sẽ vấn đề kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh sẽ được nhà nước quan tâm đúng mức bằng việc đưa ra những văn bản hướng dẫn đầy đủ hơn và có những hình thức xử phạt đối với từng mức vi phạm của các cơ sở.

kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh vẫn chưa có hình thức xử phạt thích đáng

Đã có rất nhiều quy trình hướng dẫn, các văn bản hướng dẫn kiểm định viên thực hiện nhưng các hình thức xử phạt những cơ sở làm trái với quy định kiểm định hệ thống lạnh vẫn chưa có, nếu có chỉ dừng ở hình thức răn đe và cảnh cáo, điều này làm cho ý thức của các cơ sở có sử dụng hệ thống lạnh chưa được nâng cao.

Ở một số nước tiên tiến, việc kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh đã được đưa vào các bộ luật với những hình thức xử phạt theo từng khung vi phạm, từ đó các cơ quan chức năng có thể căn cứ vào đó đưa ra mức phạt đối với những cơ sở không thực hiện đúng kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh.

Trong các văn bản pháp luật thì đều cần có những hình thức xử phạt thích đáng để có thể răn đe và xử lý những đơn vị không thực hiện đúng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của mỗi cơ sở có sử dụng hệ thống lạnh. Điều này, giải thích được tại sao ở một số nước châu Âu ý thức của các cơ sở có hệ thống lạnh rất cao và luôn thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn trong các văn bản được nhà nước quy định, vì vậy, có thể nhận thấy các tai nạn lao động do hệ thống lạnh ở một số nước châu Âu rất ít xảy ra và nếu có thì sẽ được xử lý các sự cố này hết sức chuyên nghiệp và hiệu quả.

Từ đó, nhà nước cần phải có những sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản hướng dẫn quá trình kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh, không để xảy ra tình trạng ý thức của các cơ sở đối với quá trình kiểm định rất kém như hiện nay. Không chỉ riêng đối với kiểm định an toàn hệ thống lạnh mà những loại kiểm định khác đều ghi nhận những kết quả tiêu cực về mặt ý thức của một số cơ sở có sử dụng thiết bị cần được kiểm định.