• Doanh nghiệp
  • Hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp nước ngoài

Hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp nước ngoài

Khi các doanh nghiệp nước ngoài muốn vào kinh doanh tại thị trường Việt Nam thì việc tìm hiểu những hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào cho hợp pháp là điều cần thiết.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi mà nhiều người được trải nghiệm tinh thần làm việc trách nhiệm,chuyên nghiệp một cách hoàn hào nhất, mang đến sự hài lòng cho mọi người một cách tuyệt đối.

Hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp nước ngoài

Trước khi quyết định đặt tên doanh nghiệp thì các doanh ngiệp nước ngoài cần phải tìm hiểu kỹ những thông tin hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Với những thông tin mà pháp luật ban hành thì việc đặt tên theo đúng quy định là điều cần thiết nhất để có thể đảm bảo việc thành lập công ty được hiệu quả nhất.

Không đặt tên vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì việc đặt tên cần đảm bảo là không vi phạm vào 4 quy định đặt tên mà pháp luật ban hành như:

- Không được đặt trùng tên với doanh nghiệp khác đã đăng ký  trước đó và cũng không được lựa chọn tên khiến người tiêu dùng nhầm lẫn thương hiệu với doanh nghiệp khác.

- Không sử dụng tên của danh nhân hay các địa danh bị xâm lược để đặt tên cho doanh nghiệp của mình. 

- Không sử dụng tên của các cơ quan chức năng thuộc nhà nước hay quan đội để đặt cho doanh nghiệp nếu chưa có sự cho phép của cơ quan  chức năng

- Lựa chọn tên  doanh nghiệp cần đảm bảo không sử dụng các từ ngữ hay hình ảnh hoặc ký hiệu dung tục, ảnh hưởng đến văn hóa cộng đồng và thuần phong mỹ tục.

- Việc đặt tên cần đảm bảo đủ các thành tố mà pháp luật quy định bao gồm: tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Khi tìm hiểu các hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp nước ngoài thì bạn cần lưu ý là việc chọn tên cần tìm hiểu văn hóa, bản sắc dân tôc để có thể lựa chọn được một cái tên có khả năng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Việt một cách có hiệu quả nhất. Vì thông thường, phong cách sống  và suy nghĩ của người nước ngoài sẽ có sự khác biệt với nguời Việt. Vì thế cho nên, để có thể chọn được một cái tên có khả năng tồn tại và lưu dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt thì bắt buộc bạn phải đặt mình vào vị trí của người tiêu dùng Việt để biết được họ cần gì và muốn điều gì ở một cái tên của doanh nghiệp. Như vậy thì việc kinh doanh của bạn ở Việt Nam sẽ có hiệu quả  hơn nhiều.

Có thể thấy, để có thể lựa chọn được một cái tên hay và hiệu quả cho doanh nghiệp nước ngoài thì cần phải tìm hiểu các hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp sao cho cụ thể và đảm bảo dễ nhớ, gần gũi với người tiêu  dùng Việt.