Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ

Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ

Doanh nghiệp khoa học công nghệ được Nhà nước khá ưu ái trong sự phát triển của nên kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất ít doanh nghiệp khoa học công nghệ thành lập. Phải chăng thực trạng này là do hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ còn quá khó khăn và nhiều thủ tục phức tạp.

Việc chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cần phải được chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ  sau, để việc thành lập doanh nghiệp được thực hiện một cách nhanh chóng các bạn nên sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

-    Doanh nghiệp cần chuẩn bị giấy đề nghị chứng nhận là doanhn nghiệp khao học công nghệ

-    Giấy chứng nhận quyền kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ

-    Bản đề xuất chi tiết các dự án, sản xuất kinh doanh. Trong bản đề xuất này doanh nghiệp phải làm rõ những sản phẩm kinh doanh dự kiến là gì và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bền vững trong tương lai.

-      Riêng với hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ phải kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đề án đưa ra.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp phải tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh.  Khi hồ sơ được thông qua và việc thành lập doanh nghiệp hoàn tất thì doanh nghiệp trình lên Sở Khoa học và Công nghệ tại nơi doanh nghiệp hoạt động bản hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ mang lại nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất là 04 năm kể từ khi thành lập. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 09 năm tiếp đó. Đồng thời, khi có giấy chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ thì doanh nghiệp chỉ phải chịu thuế suất 10% đến khi giấy chứng nhận hết hiệu lực. Không những thế, các doanh nghiệp khoa học công nghệ còn được Nhà nước ưu đãi khi được sử dụng các thiết bị nghiên cứu trong các phòng thí nghiệp trọng điểm quốc gia, được miễn phí thuế trước bạ khi thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và những ưu đãi khác.

Nói tóm lại, để được hưởng những ưu đãi mà Nhà nước ưu ái dành cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ thì các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ một cách đầy đủ, cẩn thận để được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho doanh nghiệp mình.