Trang chủ » Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội bị cảnh cáo

Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội bị cảnh cáo

(Ngày đăng: 06-04-2013 08:37:28)
Ngày 4/4, Bộ GD&ĐT quyết định kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội Nguyễn Văn Nam do vi phạm công tác tổ chức cán bộ, tài chính, đào tạo và xây dựng cơ bản.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, quyết định của Bộ được đưa ra dựa trên đề nghị của hội đồng kỷ luật công chức. Ông Nguyễn Văn Nam với cương vị hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã ban hành một số văn bản quản lý nhà trường không đúng quy định của pháp luật, tách bộ môn Tài chính tiền tệ không lấy ý kiến của Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học, bổ nhiệm 49 cán bộ nguồn tại chỗ thiếu bước nhận xét, đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm tại cơ sở...

Với những vi phạm đó, ông Nam đã làm ảnh hưởng tới uy tín của trường và của ngành. Nhưng xét những tình tiết cần xem xét giảm nhẹ, Bộ Giáo dục quyết định kỷ luật ông Nam với hình thức cảnh cáo, thời gian chấp hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng quyết định phê bình công chức với các phó hiệu trưởng của trường. Cụ thể, phê bình nghiêm khắc ông Phan Công Nghĩa vì những thiếu sót, sai phạm liên quan đến trách nhiệm của ban giám hiệu và lĩnh vực được hiệu trưởng phân công phụ trách (công tác tài chính, xây dựng cơ bản).

Ông Phạm Quang Trung bị phê bình nghiêm khắc về trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính và quản lý đào tạo đại học. Còn ông Trần Thọ Đạt bị phê bình rút kinh nghiệm vì đã có những sai phạm, thiếu sót liên quan tới trách nhiệm của Ban giám hiệu.