• Tin tức
  • Hệ số bảo hiểm xã hội là gì?

Hệ số bảo hiểm xã hội là gì?

Nhiều người khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội vẫn không biết được hệ số bảo hiểm xã hội là gì và căn cứ như thế nào để có thể tính hệ số này một cách chính xác nhất để không ảnh hưởng đến quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Nói đến dịch vụ bảo hiểm xã hội thì không ai là không biết bởi dịch vụ này đã thể hiện được tầm quan trọng của mình trong cuộc sống hiện đại ngày nay một cách hiệu quả nhất.

Hệ số bảo hiểm xã hội là gì?

Khi làm các thủ tục bảo hiểm xã hội thì nhiều người thường được nhắc đến khái niệm hệ số bảo hiểm xã hội nhưng bản thân họ lại không biết được hệ số này là như thế nào để có thể tính một cách cụ thể nhất những quyền  lợi mà mình được hưởng.

Thực tế cho thấy thì hệ số bảo hiểm xã hội chính là mức tiền được nhân lên cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Mức tiền này sẽ là mức hưởng bảo hiểm xã hội của người tham gia khi họ nhận tiền. Ví dụ như khi người tham gia bảo hiểm xã hội làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần thì mức hệ số sẽ được tính như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội nếu từ trước năm 2014 thì cứ 01 năm sẽ nhân với hệ số là 1,5 ( tức là 1 tháng rưỡi lương).

- Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH đóng từ năm 2014 trở về sau thì cứ 01 năm đóng sẽ được nhân với hệ số bảo hiểm xã hội là 2,0 ( tức là 02 tháng lượng).

Như vậy thì hệ số càng cao thì mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội càng cao và nó sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội được tốt nhất.

Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người thường thắc mắc là căn cứ vào đâu để có thể tính hệ số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội? Thực tế thì việc quy định hệ số này là do cơ quan bảo hiểm xã hội quy định. Việc xét hệ số sẽ tính theo mức sống thực tế của xã hội để có thể đưa ra hệ số phù hợp nhất. Đối với hệ số để tính bảo hiểm xã hội thì cứ về sau hệ số hưởng bảo hiểm xã hội sẽ càng cao hơn. Điều này để có thể đảm bảo mức hưởng bảo hiểm xã hội của người tham gia đủ để bù đắp phần nào cho người tham gia bảo hiểm xã hội có thể ổn định cuộc sống khi bị mất một phần hay có các sự cố về sức khỏe làm ảnh hưởng đến khả năng lao động của họ.

Như vậy, có thể thấy được là hệ số bảo hiểm xã hội có tính quyết định nhiều đến mức hưởng bảo hiểm xã hội của mọi người.Vì thế, người tham gia bảo hiểm xã hội cần tìm hiểu rõ thông tin để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình được tốt nhất.