Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tiêu dùng
  • Hà Nội chi 35,7 tỷ đồng cho cải thiện an toàn thực phẩm

Hà Nội chi 35,7 tỷ đồng cho cải thiện an toàn thực phẩm

Hà Nội sẽ phân bổ kinh phí nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm tại 176 phường, thị trấn trong suốt 3 năm 2013 - 2015.

Sở Y tế Hà Nội triển khai kế hoạch số 2668/KH-SYT nhằm nâng cao chất lượng an toàn thực phẩn đối với dịch vụ ăn uống nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Hà Nội đặt kế hoạch trên 75% người tiêu dùng có kiến thức và biết cách lựa chọn

cơ sở dịch vụ ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo kế hoạch, 100% các phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai mô hình cải thiện an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống; trên 85% cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm hiểu và triển khai thực hiện đúng các quy định và an toàn thực phẩm; trên 75% người chế biến dịch vụ ăn uống hiểu và thực hành đúng các quy định an toàn thực phẩm.

Cũng theo kế hoạch của Sở Y tế, trên 75% người tiêu dùng có kiến thức và biết cách lựa chọn cơ sở dịch vụ ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm; trên 85% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; mỗi phường, thị trấn xây dựng 1 tổ giám sát an toàn thực phẩm để tăng cường giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thành phố cũng sẽ triển khai thí điểm xây dựng và duy trì được 1 tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối tượng tham gia gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm cửa hàng ăng uống, quần bán hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín tại 176 phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm dịch vụ ăn uống trên địa bàn 176 phường, thị trấn.

Dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch trên khoảng 35,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp thành phố, trong đó năm 2013 chi 8 tỷ đồng, năm 2014 chi 13,55 tỷ đồng và năm 2015 là 14,15 tỷ đồng.