Trang chủ »

Giáo trình Tài Chính Công

Giáo trình Tài Chính Công
(Ngày đăng: 28-12-2018 23:56:05)
Cuốn giáo trình Tài Chính Công gồm có 8 chương, các bạn cùng tham khảo nhé.

Chương I: Ngân sách nhà nước

Chương II: Thu ngân sách nhà nước

Chương III: Chi ngân sách nhà nước

Chương IV: 

Chương V: Thuế Giá trị gia tăng

Chương VI: Thuế tiêu thủ đặc biệt

Chương VII: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Chương VIII: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cùng Teen Plus chia sẽ tài liệu cho bạn bè nhé!