• Công nghiệp
  • Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch

Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch

Khi cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện thì nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng cũng tăng lên. Ngoài việc tự tổ chức chuyến đi thì nhiều người cũng thích mua tour từ các doanh nghiệp du lịch hay công ty lữ hành. Chính vì lẽ đó nên các doanh nghiệp du lịch được thành lập ngày càng nhiều.

Trong những năm gần đây dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong ngành du lịch tăng lên rất nhiều để phục vụ nhu cầu của thị trường. Nhưng mở một công ty du lịch không phải là điều dễ dàng, cá nhân hay tổ chức khi có nhu cầu thành lập cần phải đạt được những yêu cầu, quy định của Luật doanh nghiệp về ngành nghề này.

Xem xét Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 43/2010/NĐ-CP, Nghị định 05/2013/NĐ-CP, Thông tư số 01/2013/NĐ-CP quy định thủ tục, điều kiện thành lập doanh nghiệp du lịch cụ thể như sau:

1. Điều kiện thành lập

Mọi cá nhân, tổ chức có đầy đủ hành vi dân sự đều được phép mở doanh nghiệp, cần đảm bảo không thuộc một trong những đối tượng cấm mở doanh nghiệp của luật.

Khi muốn mở công ty lữ hành trong khu vực nội địa thì người điều hành cần phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong nghề và phải có ít nhất là 3 hướng dẫn viên. Thêm một điều kiện nữa cho du lịch nội địa là phải có sổ tài khoản ngân hàng với mức tiền ký quỹ là 50 triệu đồng trở lên.

Còn trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp du lịch quốc tế thì 4 năm kinh nghiệm sẽ là điều bắt buộc với người điều hành, đồng thời cũng phải có 3 hướng dẫn viên nhưng là quốc tế. Về số tiền ký quỹ tại ngân hàng không còn là 50 triệu mà sẽ là 250 triệu đồng.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch

Cũng như những ngành nghề khác với lĩnh vực du lịch chúng ta cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ theo quy định và nộp lên cơ quan chức năng.

Không chỉ vậy, còn phải thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện để mở doanh nghiệp du lịch tại Sở Văn hóa và Du lịch mới chính thức được hoạt động.