• Doanh nghiệp
  • Điều kiện để một công ty kiểm định có thể hoạt động

Điều kiện để một công ty kiểm định có thể hoạt động

Hoạt động trong lĩnh vực kiểm định đòi hỏi khá nhiều thứ mà một đơn vị cần đáp ứng, có như vậy thì dịch vụ cung cấp ra mới tốt và đảm bảo được các tiêu chí mà khách hàng cần.

 

Giống như một sản phẩm nào đó phải được giám định trước rồi mới có thể sử dụng. Một dịch vụ cũng tương tự như thế, cần phải được kiểm tra trình độ chuyên môn trước tiên, sau đó mới được cấp giấy phép hoạt động, công ty kiểm định an toàn cũng như thế.

Trước đây, một công ty kiểm định có thể hoạt động mà không cần có sự kiểm tra. Chỉ cần công ty đó có đầy đủ những điều kiện để có thể thực hiện quá trình kiểm định, ví dụ như công ty xây dựng một dịch vụ kiểm định cho riêng mình, tuyển một đội ngũ kiểm định viên, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để kiểm định các loại máy móc, thiết bị khác. Như thế thì công ty kiểm định đã có thể nhận khách hàng và kiểm định cho họ.

Tuy nhiên, khi ngày một nhiều các công ty kiểm định mở dịch vụ kiểm định an toàn, trong đó có một số công ty chưa thực sự chú trọng vào dịch vụ này, hoặc đội ngũ kiểm định không chuyên, hoặc trang thiết bị không đầy đủ,… dẫn đến tình trạng máy móc, thiết bị được kiểm định một cách không chính xác, rất dễ bị kiểm định sai và dẫn đến những rủi ro không đáng có trong quá trình lao động, gây nguy hiểm cho người lao động. Vì thế mà pháp luật đã ban hành một quy định, đó là các dịch vụ kiểm định của công ty kiểm định cũng phải được kiểm tra trước khi hoạt động.

Trong đó, những điều kiện mà một công ty kiểm định phải có đó là một đột ngũ chuyên nghiệp, có bằng chứng nhận, chứng chỉ cho kiểm định viên. Công ty kiểm định còn phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của việc kiểm định. Việc kiểm định của đội ngũ kiểm định do công ty phái đi phải được thực hiện một cách chính xác và công bằng, không nhận hối lộ từ phía công ty, doanh nghiệp chủ máy, kiểm tra máy móc, thiết bị một cách khách quan nhất. Đó là nghĩa vụ của người kiểm định viên, cũng là trách nhiệm của công ty kiểm định.