399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Tin tức
  • Đề xuất Quốc hội mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đề xuất Quốc hội mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đề nghị Nhà nước truy phong đặc cách hàm Nguyên soái và danh hiệu Anh hùng dân tộc, đồng thời, kỳ họp Quốc hội khai mạc vào 22/10 cần có phút mặc niệm Đại tướng.

Trong bức thư ngỏ gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ, sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi đã thổi bùng lên ngọn lửa từ hàng triệu trái tim của con dân đất Việt, quy tụ về một mối. Ngọn lửa này đã từng bùng lên mạnh mẽ từ tiền tuyến miền Nam đến hậu phương miền Bắc vào những ngày tháng 9/1969 - khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.

Dưới đây là nội dung bức thư của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước:

"Tất cả phải cùng hành động để tiếp tục sự nghiệp của Bác Hồ và Bác Giáp đã trao lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đảng, Nhà nước phải làm sao quy tụ được lòng dân để dân - Đảng một lòng đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên. Trái tim của Đại tướng ngừng đập, cũng là lúc 90 triệu trái tim cùng một nhịp, đập mạnh hơn bao giờ hết để tưởng nhớ đến “Vị đại tướng Nhân dân”.

Sau sự kiện này, tiếng nói chung của nhân dân, của đồng chí, đồng đội, các bạn bè từ mọi nơi hoặc điện, hoặc đến trực tiếp gặp tôi đề nghị làm sao vinh danh đúng tầm với vai trò của Đại tướng cho muôn đời mai sau. Tôi nhớ lại trong những năm 90 của thế kỷ 20, trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội cũng như ngoài quân đội đã nhiều lần đề nghị Đảng, Nhà nước phong hàm Nguyên soái cho Đại tướng. Lúc bấy giờ ý kiến chỉ đạo là Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có hàm đến cấp Đại tướng nên không thực hiện được.

Nay Đại tướng đã trở thành người thiên cổ, cũng như lúc còn sống, Người không đòi hỏi gì cho bản thân. Nhưng qua những ngày Quốc tang Đại tướng, chúng ta thấy rõ qua lòng dân rằng phải có một danh hiệu xứng đáng với vai trò và cống hiến của Đại tướng, điều đã được thể hiện cụ thể, chi tiết trong bài điếu văn tại lễ truy điệu.

Theo nguyện vọng chung là những gì mà lúc Đại tướng còn sống, chúng ta chưa làm thì nay đến lúc Đảng - Nhà nước - Nhân dân cần làm cho đúng với đạo lý của dân tộc. Ý kiến chung qua phản ảnh thì Đảng - Nhà nước mà trực tiếp là Quốc hội theo quyền hạn của mình cần có quy định truy phong đặc cách hàm Nguyên soái và danh hiệu Anh hùng dân tộc cho Đại tướng để thể hiện ông là người lãnh đạo quân sự cao nhất dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ.