Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Đề thi Toán lớp 5 học kỳ 2

Cùng thử sức mình với bộ đề thi Toán lớp 5 học kỳ 2 cực hay nhé, chúc các bạn học giỏi.

Đề 1:

I- Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Câu 1. Trong các số thập phân 85,902 chữ số 2 thuộc hàng nào ?

A. Hàng chục  ;  B. Hàng trăm  ;  C. Hàng phần nghìn  ;  D. Hàng phần trăm

Câu 3. 2ha 600 m2 = ................ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :A. 2,06  B. 0,026  C. 2,006  D. 0,2600

Câu 5. Cho các số : 17,53  ;  63,2  ; 33,6  ;  82,47  ; Số trung bình cộng là :

A. 49,2  B. 40.8  C. 196,8  D.49,02

  II – Phần tự luận

Câu 7. Tính (3điểm)

Câu 8. Một ô tô khởi hành từ huyện A lúc 6 giờ 15 phút và đến huyện B lúc 8 giờ 45 phút. Biết vận tốc của ô tô là 45 km/giờ. Tính quãng đường từ huyện A đến huyện B ?  ( 2 điểm)

Câu 9.Cho hình chữ nhật ABCD. Biết AB = 20 cm, BC = 12 cm.

a)  Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ?

b)  Tính tổng diện tích của hai hình tam giác ADK và BKC ?

 

 

Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất :