• Doanh nghiệp
  • Đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Sau khi thành lập doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, bạn cần phải hoàn tất việc đăng bố cáo, đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp đúng thời hạn quy định. Để nắm rõ các thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể tham khảo bài viết này nhé.

Thành lập doanh nghiệp cần đi theo một trình tự nhất định, rõ ràng từng bước. sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, bắt đầu đi vào hoạt động được 30 ngày, việc đăng ký các thông tin chi tiết của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia là cần thiết. Tiếp đến, việc đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp cũng đặc biệt quan trọng.

Bạn cần đến cơ quan thuế để đóng các khoản thuế ban đầu như thuế môn bài của doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mà bạn đăng ký; Các báo cáo về thuế của doanh nghiệp. Cụ thể, việc khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh trong thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Hồ sơ là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp nộp thuế môn bài cần căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu mẫu phù hợp đã quy định sẵn.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà mỗi doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí... Đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp cần được thực hiện theo quy chế của Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp hiện hành.

Nhự vậy, với các gợi ý về vấn đề đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp trên đây, chúng tôi tin rằng, các bạn sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi thông tin, thủ tục theo quy định để tập trung phát triển và mở rộng doanh nghiệp. Nếu bạn còn nhiều vấn đề còn thắc mắc, bạn cần đến sự tư vấn? Hãy liên hệ với Saigon ACC của chúng tôi để được hỗ trơ kịp thời. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ cho các bạn từ dịch vụ pháp lý, dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói đến các dịch vụ nhân sự, kế toán một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm tối đa chi phí.