• Công nghiệp
  • Công ty huấn luyện an toàn mất gần một tháng

Công ty huấn luyện an toàn mất gần một tháng

Tất cả các nhân viên thay nhau huấn luyện an toàn. Cứ nửa bộ phận này học xong thì đến nửa bộ phận khác. Nếu không có gì thay đổi thì đợt huấn luyện an toàn này mất thời gian gần một tháng.

Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một việc quan trọng của công ty. Tất cả các lãnh đạo của công ty đều rất quan tâm và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Việc tổ chức huấn luyện được thực hiện theo định kỳ và luôn đúng theo thời gian quy định từ trước đến nay. Các vị lãnh đạo của công ty đều tâm niệm một điều tất cả các công nhân làm việc an toàn thì công ty mới ngày càng phát triển vững mạnh. Bên trong công nhân bất mãn với chế độ làm việc thì sớm muộn cũng sẽ có biến cố xảy ra. Dù biến cố lớn hay nhỏ đều gây ảnh hưởng đến uy tín và kết quả hoạt động của công ty. Công ty phải ổn định trước rồi mời phát triển tốt được.

Năm nay cũng sẽ tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như những đợt trước. Tất cả công nhân đều được tham gia học tập, huấn luyện đầy đủ. Thời gian huấn luyện vẫn được tính vào thời gian làm việc. Tất cả các nhân viên thay nhau huấn luyện an toàn. Cứ nửa bộ phận này học xong thì đến nửa bộ phận khác. Một ngày sẽ có hai ca. Một công nhân chỉ cần tham gia học 1 buổi nhưng phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả. Nếu không có gì thay đổi thì đợt huấn luyện an toàn này mất thời gian gần một tháng.

Đây xem như là một quyền lợi của công nhân công ty. Toàn thể công nhân phải biết tiếp nhận quyền lợi này. Tiếp thu các kiến thức đã được huấn luyện an toàn để làm việc an toàn và hiệu quả nhất, bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh. Quy trình lao động sẽ không có sự thay đổi tuy nhiên một lần huấn luyện sẽ là một lần nhắc nhở thêm ý thức tuân thủ các quy tắc an toàn lao động của công ty. Sự quan tâm của lãnh đạo công ty thể hiện công ty luôn muốn phát triển bền vững. Cán bộ và công nhân đồng sức đồng lòng sẽ đưa công ty đi đúng đích mong muốn.