Chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động thì chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù. Trong trường hợp này thì ai sẽ là người tiếp quản hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Điều nay đang gây tranh cãi đối với nhiều người vì vấn đề này không phải là điều phổ biến nên ít ai có thể nắm được hướng xử lý tốt nhất.

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh thì có nhiều trường hợp doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục và giấy tờ. Đối với vấn đề này thì để đảm bảo mọi thông tin được tốt nhất thì bạn có thể chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi.

Chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân thì có nhiều trường hợp xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: chủ doanh nghiệp tư nhân mất tích, chủ doanh nghiệp tư nhân chết hay chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù. Với trường hợp doanh nghiệp đang kinh doanh mà chủ doanh nghiệp đi tù thì doanh nghiệp có hoạt động được bình thường không hay phải giải thể? Đây là điều mà nhiều người đang băn khoăn khi nói đến vấn đề này. Chúng tôi sẽ đưa ta một số giải pháp để giúp bạn có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó như sau:

Ủy quyền cho người khác

Trong tất cả các quyền của chủ doanh nghiệp có quyền được ủy nhiệm lại cho người khác thực hiện các công việc giao dịch dân sự và các hoạt động khác thay mình. Vì thế, đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù thì chủ doanh nghiệp có thể ủy quyền lại cho người mình tin tưởng việc điều hành và quản lý doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn là người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Cho/bán/ tặng lại doanh nghiệp

Một giải pháp có thể lựa chọn đối với trường hợp thời gian ở tù của chủ doanh nghiệp tư nhân lâu hay tù chung thân thì có thể cho/bán hay tặng lại doanh nghiệp tư nhân cho người khác. Với trường hợp này thì cần làm thủ tục để người chủ mới đăng ký kinh doanh lại với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân mới. Như vậy thì chủ doanh nghiệp cũ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nữa.

Cho thuê lại doanh nghiệp

Để bảo toàn cơ ngơi mình đã gây dựng suốt nhiều năm thì khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù họ lựa chọn việc cho thuê lại doanh nghiệp của mình. Như vậy thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ cần thực hiện các báo cáo bằng văn bản kèm theo là bản hợp đồng cho thuê doanh nghiệp để nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Tuy nhiên, mặc dù là do thuê lại doanh nghiệp và do người khác quản lý thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Còn vấn đề trách nhiệm và quyền hạn giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và bên cho thuê doanh nghiệp thì sẽ được ghi rõ trong hợp đồng cho thuê doanh nghiệp.

Có thể nói, các giải pháp trên là lựa chọn tốt nhất khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù có thể lựa chọn. Tùy theo điều kiện khác nhau mà chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lựa chọn cho mình giải pháp phù hợp nhất.