• Công nghiệp
  • Cần phạt nặng với các trường hợp vi phạm kiểm định cần trục

Cần phạt nặng với các trường hợp vi phạm kiểm định cần trục

Kiểm định cần trục là một vấn đề quan trọng liên quan đến tính mạng con người nên cá nhân và tổ chức nào vi phạm cần phạt thật nặng.

Đã có quá nhiều các vụ tai nạn lao động thương tâm sảy ra mang lại nỗi đau không bao giờ nhạt và mang lại những tổn thất nặng nề cho gia đình và cho xã hội. Các vụ tai nạn lao động hiện nay chủ yếu là do vấn đề kiểm định an toàn về máy móc và thiết bị chưa được nghiêm túc. Nếu thực sự nghiêm túc thì thử hỏi làm sao có những vụ tai nạn lao động thương tâm kia. Nhà nước ta cũng nhận thấy vấn đề an toàn lao động phải gắn liền với việc kiểm định máy móc và thiết bị. Đặc biệt là kiểm định cần trục bởi kiểm định cần trục sẽ liên quan tới nhiều máy móc và thiết bị khác, hơn nữa cần trục lại là loại máy móc và thiết bị được sử dụng nhiều nhất, phổ biến và thường xuyên tại các công trường xây dựng.

Hiện nay thực trạng cho thấy không chỉ có các cơ quan kiểm định mới vi phạm vấn đề kiểm định an toàn máy móc nói chung và kiểm định cần trục nói riêng. Mà chính các cơ quan có các loại máy móc và thiết bị cũng vậy. Rồi có cả một số cơ quan nhà nước nữa. Thử hỏi vấn đề kiểm định quan trọng nhưng lại được làm qua loa đại khái như vậy thì làm sao mà cải thiện được tình hình hiện nay. Vì vậy yêu cầu đặt ra là phải làm gì để giảm thiểu tối đa nhất các vụ tai nạn lao động. Cần có các hình phạt thích đáng ch những cá nhân và tổ chức vi phạm vấn đề kiểm định an toàn máy móc và thiết bị. Trước hết là nếu ai vi phạm thì nên đánh vào kinh tế. Đánh thật nặng thì lầ sau họ mới sợ và mới tuân thủ theo đúng quy luật kiểm định của nhà nước.

Ngoài các hình phạt về kinh tế thì cần phạt cả hình sự nếu công ty, tổ chức hoặc cá nhân đó có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạng sống con người. Nếu hình phạt thích đáng và công minh thì cứ áp dụng như vậy các cá nhân và tổ chức cũng phải e ngại nếu không thực hiện đúng. Đây là một hành động thiết thực và cần nhanh chóng thực hiện.