• Tin tức
  • Cách bảo quản thuốc diệt chuột Biorat

Cách bảo quản thuốc diệt chuột Biorat

Thuốc diệt chuột biorat được xem là môt trong những loại thuốc diệt chuột vừa an toàn vừa có khả năng diệt chuột đại tràng. Tuy nhiên, để có thể bảo quản được loại thuốc diệt chuột này thì đòi hỏi bạn phải biết cách nếu không sẽ làm hư thuốc.

>>  Cách diệt chuột  >>  Cách bẫy chuột bằng bẫy  >>  Thuốc diệt chuột  >>  Cách làm bẫy chuột điện

Thuốc diệt chuột hiệu quả

Hiện nay, thuốc diệt chuột Biorat được xem là loại thuốc diệt chuột tốt nhất và hiệu quả nhất trong việc diệt chuột. Khi sử dụng loại thuốc diệt chuột ngày thì tất cả những con chuột xung quanh khu vực bạn diệt điều chết hết. VÌ khả năng này của thuốc diệt chuột biorat mà hầu như ai cũng tin dùng và sử dụng loại thuốc này để diệt chuột với số lượng lớn hoặc diệt chuột khu vực cống rãnh.

Bằng phương pháp lên men vi sinh nên thuốc diệt chuột Biorat có thể gây mầm bệnh cho chuột và khiến chỉ một mình loại chuột chết khi ăn phải mà không gây ảnh hưởng tới vật nuôi hay con người. Tuy nhiên, loại thuốc diệt chuột Biorat lại cần phải bảo quản ở trong tủ lạnh, cụ thể là phải bảo quản loại thuốc này dưới 14 độ C.

Vì lý do thuốc diệt chuột Biorat bảo quản rất khó nên người ta ít bán hoặc mua loại thuốc diệt chuột này. Đó là lý do mà bạn tìm địa chỉ ban thuốc diệt chuột biorat trên thị trường rất ít, và hầu hết những người sử dụng loại thuốc này toàn phải mua với số lượng lớn để xử lý chuột ở khu vực lớn theo quy mô lớn.