• Công nghiệp
  • Các chuyên gia nước ngoài sẽ được thuê để kiểm định lại nồi hơi

Các chuyên gia nước ngoài sẽ được thuê để kiểm định lại nồi hơi

Việc xây dựng nhà máy này đã tốn một khoản chi phí rất lớn. Hệ thống nồi hơi có vị trí rất quan trọng trong việc vận hành của nhà máy. Việc kiểm định nồi hơi đã được thực hiện lần đầu do một đơn vị trong nước. Công ty sẽ thuê chuyên gia nước ngoài để kiểm định lại một lần nữa.

Công ty thực hiện dự án này không phải là công ty trong nước mà là một công ty lớn của nước ngoài. Họ xây dựng nhà máy có công nghệ hết sức hiện đại. Việc xây dựng nhà máy này đã tốn một khoản chi phí rất lớn. Hệ thống nồi hơi có vị trí rất quan trọng trong việc vận hành của nhà máy. Có rất nhiều nồi hơi được nhập khẩu và lắp đặt. Trong công ty có rất nhiều người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao. Hầu hết quy trình lắp đặt nồi hơi được các chuyên gia này hướng dẫn và giám sát việc thực hiện.

Quy định kiểm định nồi hơi là một quy định bắt buộc của nhà nước ta. Nhưng không phải vì thế mà họ nghiêm túc thực hiện việc kiểm định. Các công ty nước ngoài họ rất coi trọng vấn đề an toàn. Chính sự an toàn trong hoạt động sau này của công ty mà họ đã có kế hoạch kiểm định nồi hơi ngay từ đầu. Để thực hiện các quy định trong nước, việc kiểm định nồi hơi đã được thực hiện lần đầu do một đơn vị trong nước. Công ty sẽ thuê chuyên gia nước ngoài để kiểm định lại một lần nữa. Đây là không phải là một việc trái quy định của nước ta mà là để đảm bảo an toàn hơn cho công ty của họ hoạt động. Nhà nước ta sẽ không cấm hay hạn chế vấn đề này.

Dù các đơn vị nước ngoài có trình độ thi công tiên tiến hơn, có máy móc thiết bị hiện đại hơn nhưng không vì thế mà vấn đề an toàn được xem nhẹ. Công tác an toàn lao động còn được coi trọng ở nhiều nước trên thế giới hơn nước ta nhiều. Các công ty nước ngoài khi thi công xây dựng hay đầu tư sản xuất trên lãnh thổ nước khác họ vẫn mang ý thức tốt về an toàn lao động. Và họ hiểu vấn đề an toàn lao động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ trong quá trình hoạt động tại nơi họ đầu tư.