Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tin dịch vụ
  • Các cách kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Các cách kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Trong quá trình sử dụng thiết bị cần có những cách kiểm định an toàn khác nhau trong suốt thời gian sử dụng. Vì vậy có rất nhiều cách kiểm định trong khi sử dụng để đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cách kiểm tra an toàn phù hợp với từng thời điểm nhé.

Thứ nhất là kiểm định lần đầu có nghĩa là kiểm định an toàn tất cả các thiết bị, bộ phận, cấu tao các thứ liên quan đến sản phẩm trước khi lắp đặt và sử dụng. Đánh giá tình trạng chất lượng và các chỉ số của thiết bị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để khi đưa vào hoạt động máy móc hoạt động một cách bình thường. Người ta gọi kiểm định lần đầu là kiểm định trước khi lắp đặt và sử dụng lần đầu tiên.

Thứ hai, kiểm định theo định kỳ được hiểu là kiểm định, đánh giá theo yêu cầu trong phiếu kết quả kiểm định an toàn lần đầu. Trước đưa vào hoạt động trong lần kiểm tra lần đầu họ phát hiện ra rằng một bộ phần này sẽ không hoạt động được lâu dài và sẽ yêu cầu kiểm tra lại trong một thời gian nhất định để đảm bảo tính an toàn lao động. Vì vậy đến thời gian đó họ sẽ kiểm tra lại một lần nữa.

Thứ ba là kiểm định mỗi năm, hình thức kiểm tra mỗi năm này là tuân theo quy định của cơ quan nhà nước để đánh giá khả năng hoạt động của thiết bị qua mỗi năm. Xem có phù hợp và đạt tiêu chuẩn trong những điều lệ quy định về an toàn lao động của bộ thương binh xã hội Việt Nam qua mỗi năm sử dụng hay không.

Thứ tư là kiểm định bất thường, nếu như trong quá trình hoạt động xảy ra sự cố, tai nạn bất thường thì chúng ta phải kiểm tra ngay lúc đấy mà không chờ đến kiểm tra định kỳ hay kiểm tra hàng năm. Nếu kiểm tra ngay lúc đó chúng ta có thể phát hiện được ngay lỗi và khắc phục kịp thời để cho vào hoạt động tiếp vừa tiết kiệm thời gian vừa đem lại kinh tế khi mà không phải chờ thời gian lâu dài để kiểm định lại sản phẩm. Mỗi hình thức kiểm định được quy định thời gian khác nhau và đảm bảo tính an toàn cho máy móc.