Bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân

Những người cán bộ, công nhân, nhân viên, những người lao động đi làm việc chắc hẳn không một ai đóng bảo hiểm xã hội mà không quan tâm đến bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân.

Những người lao động trong mấy tháng trở lại đây đang hoang mang và tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để giải đáp cũng như tìm hiểu về những quy định mới về luật bảo hiểm xã hội áp dụng năm 2018 trong đó bao gồm cả vấn đề bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân, những người lao động khi về hưu.

 Bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, luật bảo hiểm xã hội quy định, người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội thêm 5 năm nữa. Theo đó, lao động nữ phải đủ 30 năm (quy định hiện nay là 25 năm) và lao động nam là 35 năm (quy định hiện nay là 30 năm) mới được hưởng lương hưu tối đa 75% so với mức lương thực tế khi đang làm việc. Sự thay đổi này đang khiến nguời lao động sắp nghỉ hưu thực sự rất hoang mang và có không ít trường hợp người lao động đã xin nghỉ hưu trước thời hạn.

Như quy định của BHXH năm 2018 thì lao động nam hiện đóng 15 năm bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng luật mới vào năm 2018 thì thời gian đóng sẽ tăng thêm 01 năm  là 16 năm. Theo đó, lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu tối đa 75% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Để tạo điều kiện cho người lao động hưởng lương hưu với mức cao nhất thì luật BHXH quy định. Với những trường hợp thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới sáu tháng thì thông qua đơn vị sử dụng lao động đóng đủ thời gian còn thiếu cho người lao động. Trường hợp thời gian đóng còn thiếu quá sáu tháng thì người lao động có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chính vì thế bảo hiểm phải trả cho công nhân còn tùy thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm và số năm tham gia bảo hiểm của người lao động. Chính vì điều nay mà nhiều người cho rằng không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 cũng đều có lợi so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi.

Vì luật đã quy định từ năm 2018 trở đi tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động. Như vậy, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao hơn nên lương hưu sẽ cao hơn chứ không thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề bất  cập đối với việc tính lương hưu cho người lao động trong luật mới này.